Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie uprawnienia lekarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz informacja o dostępności do materiałów szkoleniowych dla lekarzy

Opublikowano w dniu: 23 grudnia 2020

Minister Zdrowia w piśmie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawił stanowisko w sprawie uprawnienia lekarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz informację o dostępności do materiałów szkoleniowych na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z nabywaniem przez lekarzy uprawnienia do badania kwalifikacyjnego do szczepienia, informuję, że lekarskie badanie kwalifikacyjne, a więc badanie stwierdzające czy są przeciwskazania do przeprowadzania szczepienia, może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza.

Zgodnie z art. 17 ust. 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia

przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Lekarskie badanie kwalifikacyjne do szczepienia jest wykonywane przed każdym szczepieniem ochronnym, zarówno wykonywanym w trybie realizacji obowiązku, jak i zaleceń lub wskazań indywidualnych.

Wymaganie dodatkowych uprawnień zawodowych przez lekarzy do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia w oparciu o ww. przepis jest nieuzasadnione.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem szczepień przeciwko COVID-19, CMKP przygotowuje materiały szkoleniowe dedykowane procedurze badania kwalifikacyjnego do szczepienia z przypomnieniem zasad postępowania w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, które zostaną udostępnione na platformie e-learning CMKP. W przypadku lekarzy, będą miały charakter zalecany, nie zaś obowiązkowy.

Dostęp do szkoleń dla personelu medycznego na stronie CMKP będzie otwarty”.

Komunikat podpisała Podsekretarz stanu Anna Goławska.

MATERIAŁY DO POBRANIA
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading