Co gryzie naukowców?

Jak się między sobą komunikują naukowcy?

Komunikujemy się między sobą na co najmniej trzy sposoby:

  • poprzez publikacje w czasopismach naukowych – od podsumowania obserwacji np. nietypowego przebiegu klinicznego lub np. opisu epidemii, poprzez różnego rodzaju eksperymenty aż po podsumowanie skomplikowanych wieloośrodkowych projektów badawczych ;
  • poprzez konferencje naukowe które umożliwiają nam prezentację wyników, ale też rozwinięcie swojej wiedzy poprzez wysłuchanie wykładów oraz kontakty nieformalne, można by rzec kuluarowe ;
  • poprzez sformalizowane szkolenia, takie jak kursy, staże, wymiany między ośrodkami naukowymi; W ten sposób bardziej doświadczeni badacze przekazują swoją wiedzę kolegom; Nowoczesne szkolenia są też polem debat, dyskusji oraz inicjowania nowych projektów.

Rosnąca specjalizacja we wszystkich dziedzinach nauki sprzyja rozwojowi „slangu naukowego” powodującego, że czasami specjaliści w jednej dziedzinie nie do końca rozumieją specjalistów z innej dziedziny. Zdarza się, że jeden termin coś innego znaczy np. dla epidemiologa oraz dla badacza środowiska. W tej sytuacji laik jest całkowicie odcięty od wiedzy w danej dziedzinie, ponieważ nie jest w stanie zrozumieć opracowań źródłowych.

Komunikacja między naukowcami pełni kluczową rolę w rozwoju poszczególnych dziedzin nauki;

Formy komunikacji oraz skomplikowana terminologia stają się coraz mniej dostępne dla laików.

 

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2020
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading