Po co szczepimy nastolatków?

Czy można zaszczepić nastolatka bez obecności rodziców?

W przypadku dziecka, które ukończyło 6 rok życia, szczepienie można wykonać bez obecności rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
Należy jednak spełnić następujące warunki:
•    powiadomić wymienione osoby o szczepieniu dziecka,
•    uzyskać pisemną zgodę wymienionych osób na wykonanie szczepienia bez ich obecności,
•    uzyskać zgodę pisemną na lekarskie badanie kwalifikacyjne.

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2023
Materiały źródłowe
  • Przepisy regulujące zasady przeprowadzania szczepień ochronnych – tj. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.);
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2016 poz 849)
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading