Jak odróżnić wiarygodne informacje o szczepieniach od niewiarygodnych?

Jak rozpoznać wiarygodne strony internetowe?

Nie należy czerpać informacji na temat szczepień z przypadkowych źródeł. Temat szczepień wzbudza ogromne emocje, wiodące do rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji przez przypadkowe osoby o nieznanych kwalifikacjach.

Wybierając wiarygodne źródła informacji na temat szczepień w Internecie zwróćmy uwagę:

  • Kto jest autorem informacji – czy jest to osoba prywatna czy znana instytucja zajmująca się tematyką;
  • Czy autorzy informacji podpisują się imieniem, nazwiskiem oraz afiliacją;
  • Czy finansowanie strony jest jasno określone, czy nie zachodzi konflikt interesów;
  • Jakie są kompetencje autorów do doradzania i edukowania w zakresie szczepień – czy są lekarzami lub badaczami, który potrafią ocenić wiarygodność naukową podawanych źródeł;
  • Czy autorzy informacji podają materiały źródłowe dla swoich informacji i czy są to wyniki badań naukowych a nie np. opinie innych osób,
  • Czy przedstawione dane są aktualne;
  • Czy cytowane publikacje są indeksowane przez uznane bazy medyczne, np. Pubmed;
  • Czy istnieje możliwość łatwego dotarcia do cytowanych źródeł i przeczytania ich;
  • Czy strona przygotowana jest w profesjonalny sposób, czy linki działają, czy jej zawartość jest aktualizowana;
  • Czy strona posiada patronat znanych instytucji zaufania publicznego.

Ulotka do pobrania: Jak odróżnić wiarygodne informacje na temat szczepień od niewiarygodnych? 

Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień?

Wiarygodne strony internetowe poświęcone szczepieniom powinny pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zdrowia, ale nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem.

Poniżej przedstawiamy listę stron w języku polskim, gdzie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień:

Ulotka do pobrania: Jak odróżnić wiarygodne informacje na temat szczepień od niewiarygodnych? 

Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień w językach krajów europejskich?

Europejski portal informacji o szczepieniach jest rekomendowany przez Komisję Europejską, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejską Agencję Leków. Dostarcza dokładne, obiektywne i aktualne dane na temat szczepionek i szczepień.
Portal dostępny jest w 24 językach, w tym po polsku.
Na portalu znajduje się lista wiarygodnych stron internetowych na temat szczepień w językach poszczególnych krajów europejskich.
Wymieniono strony internetowe sieci WHO Vaccine Safety Net, do której należą Szczepienia.info jak również oficjalne strony internetowe państw UE i EOG.
Wśród wiarygodnych stron internetowych w języku polskim wymieniono:
• stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
• stronę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Szczepienia.info.
Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading