Jak odróżnić wiarygodne informacje o szczepieniach od niewiarygodnych?

Jak sprawdzić czy przedstawiane nam informacje są wiarygodne?

W dzisiejszych czasach każdy może łatwo rozpowszechniać zarówno informacje prawdziwe jak i te zmyślone. My zaś chcemy szybko zdobyć wiedzę w sprawach, o których nie mamy pełnej wiedzy. Ilość sprzecznych informacji sprawia, że często nie wiemy w co wierzyć ani komu ufać. Dlatego szukając informacji na temat szczepień ochronnych trzeba zadać sobie dwa pytania.

Czy chcemy ryzykować zdrowiem naszych najbliższych i  opierać się na anonimowych wpisach na forach dyskusyjnych w Internecie lub opinii rodziny i znajomych, którzy nie mają wiedzy w danej dziedzinie?

A może, w trosce o zdrowie nasze i naszych dzieci skorzystamy z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo związanych z medycyną?

 

Nauki medyczne są najszybciej rozwijającą się dziedziną wiedzy. Dlatego nie sposób  śledzić wszystkich jej dokonań. Z tego powodu pomoc fachowców  jest niezbędna do tego, aby decyzje dotyczące naszego zdrowia były podjęte z korzyścią dla nas samych.

Jak rozpoznać wiarygodne publikacje naukowe? 

Trzeba mieć świadomość, że nauka jest dziedziną otwartą. Na jej polu ścierają się różne opinie, publikowanych jest bardzo wiele prac naukowych, których wyniki czasami są sprzeczne. Nie ma w tym nic złego, jeżeli zdamy sobie sprawę z ograniczeń każdego badania i możliwych błędów. Jednak jeżeli chcemy samodzielnie ocenić wiarygodność publikacji na podstawie której będziemy podejmować decyzje o zdrowiu naszym lub  zdrowiu naszego dziecka, warto  uwzględnić poniższe wskazówki.

Czytając pracę naukową zwróćmy uwagę na to, czy autor:

  • Starannie opisał zastosowane metody, umożliwiając innym badaczom powtórzenie badania?
  • Udostępnił bazę danych w celu ewentualnego powtórzenia analizy statystycznej?
  • Przejrzyście opisał wszelkie ograniczenia zastosowanych metod oraz możliwe błędy w przebiegu badania oraz ich ewentualny wpływ na wyniki badania?
  • Wyjaśnił z jakiego źródła było finansowane badanie?
  • Podał możliwe konflikty interesów, np. zatrudnienie w firmie sprzedającej badany preparat?
  • Opublikował wyniki w uznanym czasopiśmie, który zapewnia staranną recenzję każdej pracy przez ekspertów uznanych w swojej dziedzinie?

Duże znaczenie ma reputacja instytucji badawczych, które opublikowały informacje. Uznane ośrodki badawcze przykładają szczególną wagę do rzetelności rozpowszechnianych informacji. Również uznane czasopisma naukowe akceptują jedynie prace poparte odpowiednim zapleczem naukowym i zastosowaniem rzetelnych metod naukowych.

Ulotka do pobrania: Jak odróżnić wiarygodne informacje na temat szczepień od niewiarygodnych? 

 

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading