Więcej możliwości refundacji szczepionek

Opublikowano w dniu: 3 listopada 2023

W sezonie 2023/2024 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu) oraz szczepionka przeciw HPV (Cervarix) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra) oraz szczepionka przeciw pneumokokom PCV13 (Prevenar-13) we wskazanych grypach ryzyka.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r., dzieciom do ukończenia 18. roku życia oraz dorosłym po ukończenia 65. roku życia przysługują bezpłatnie szczepionki przeciw grypie. Szczepionka przeciw HPV (Cervarix) dostępna jest bezpłatnie dla dzieci do 18 r.ż. , a szczepionka przeciw pneumokokom PCV13 (Prevenar-13) we wskazanych grypach ryzyka.

Wśród bezpłatnych szczepionek dla dzieci do ukończenia 18. r.ż. (lista 18) znajdują się:

  • szczepionki przeciw grypie inaktywowane podawane we wstrzyknięciu (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra),
  • szczepionka przeciw HPV, 2-walentna (Cervarix).

Wśród bezpłatnych szczepionek dla dorosłych po ukończeniu 65 lat (Lista 65+) znajdują się:

  • szczepionki przeciw grypie sezonowej, inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra),
  • szczepionka przeciw pneumokokom, skoniugowana 13-walentna (Prevenar-13) z grup ryzyka: osób ze zwiększonym (umiarkowanym lub dużym) ryzykiem choroby pneumokokowej (tj. z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, płuc, cukrzycą, wszczepionym implantem ślimakowym, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, anemia sierpowatokrwinkową i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, po przeszczepieniu narządu miąższowego).

Bezpłatna dostępność do leku przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S”– w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.

Aktualne pozostają zasady refundacji „leki bezpłatne dla kobiet w ciążyna szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra).

50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje wszystkim dorosłym w wieku w wieku 18-64 lata (InfluvacTetra, VaxigripTetra).

50% refundacji dotyczy również 2-walentnej szczepionki przeciw HPV (Cervarix) we wszystkich wskazaniach zarejestrowanych dla dorosłych.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading