Półpasiec

Czytaj więcej

Jak długo utrzymuje się ochrona po szczepieniu przeciw półpaścowi?

Szczepienie przeciw półpaścowi jest skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec (do 10 lat od szczepienia).

Jak finansowane są szczepionki przeciw półpaścowi?

Szczepionka przeciw półpaścowi jako szczepionka zalecana jest dostępna odpłatnie w rynku aptecznym.

Od 1 stycznia 2024 roku szczepionka przeciw półpaścowi i neuralgii popółpaścowej o nazwie Shingrix jest dostępna z 50% refundacją dla pacjentów w wieku ≥65 lat z grup ryzyka.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.112) od 1 stycznia 2024 roku szczepionka przeciw półpaścowi i neuralgii popółpaścowej o nazwie Shingrix będzie dostępna z 50% refundacją dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych o zwiększonym ryzku zachorowania na półpasiec.

Refundacja 50% szczepionki Shingrix przysługuje osobom w wieku 65 lat i starszym z następujących grup ryzyka:

 • z przewlekłą chorobą serca,
 • z przewlekłą chorobą płuc,
 • z cukrzycą,
 • z przewlekłą niewydolnością nerek,
 • z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
 • z uogólnioną chorobą nowotworową,
 • zakażonych HIV,
 • chorych na chłoniaka Hodgkina,
 • z immunosupresją jatrogenną,
 • z białaczką,
 • ze szpiczakiem mnogim,
 • po przeszczepieniu narządu miąższowego,
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • z łuszczycą,
 • z łuszczycowym zapaleniem stawów,
 • z nieswoistym zapaleniem jelit,
 • chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • chorych na stwardnienie rozsiane,
 • chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

50% refundacja na szczepionkę Shingrix oznacza, że cena szczepionki dla pacjenta wynosi 375,53 zł / 1 dawkę.

Co należy zrobić aby zaszczepić się przeciw półpaścowi?

W celu szczepienia przeciw półpaścowi należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, poprosić o receptę, zapisać na szczepienie (kwalifikacja do szczepienia przez lekarza), wykupić receptę w aptece, zgłosić się na przeprowadzenie szczepienia.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2024
Materiały źródłowe
 • Shingrix. EMA. 25 January 2018 .
 • Shingrix. EMA.
 • Bhavsar A. i wsp. Increased risk of herpes zoster in adults ≥50 Years Old Diagnosed with COVID-19 in the United States.
 • Chen S.Y. i wsp. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection 2014, 42, 325-34.
 • Cunningham A.L. i wsp. Efficacy of the Herpes Zoster Subunit Vaccine in Adults 70 Years of Age or Older. N Engl J Med 2016;75:1019‒1024.
 • Gagliardi A.M. i wsp. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database Syst. Rev., 2016; 3: CD008 858.
 • Goud R. i wsp. Risk of guillain-barré syndrome following recombinant zoster vaccine in medicare beneficiaries. JAMA Intern. Med., 2021; 181 (12): 1623–1630.
 • Lal H. i wsp. Efficacy of an Adjuvanted Herpes Zoster Subunit Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2015;372:2087.
 • Strezova A. i wsp. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infectious Diseases, Volume 9, Issue 10, October 2022, ofac485.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading