Półpasiec

Podsumowanie - Szczepionka przeciw półpaścowi

O chorobie

Półpasiec jest reaktywacją uśpionego, przewlekłego zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV), do którego dochodzi po osłabieniu odporności, co zwykle ma miejsce wiele lat po przebyciu ospy wietrznej. Choroba dotyczy głównie osób >50. roku życia oraz osób z obniżoną odpornością. Powinniśmy zachęcać osoby starsze do szczepień przeciw półpaścowi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa, dłuższym przewidywanym życiu oraz znacznie większej liczbie osób w stanie immunosupresji, należy spodziewać się zwiększenia liczby zachorowań na półpasiec.

O szczepionce

Szczepionka przeciw półpaścowi to szczepionka inaktywowana, przygotowana metodą rekombinacji. Zawiera adiuwant – substancję wzmacniająca odporność. Wskazana jest do profilaktyki półpaśca oraz neuralgii półpaścowej u osób w wieku 50 lat i starszych oraz dorosłych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Została opracowana w celu zapobiegania półpaścowi u osób, które miały kontakt z wirusem wywołującym ospę wietrzną. Szczepienie przeciw półpaścowi jest skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec (do 10 lat od szczepienia), jest dobrze tolerowane i wiąże się z niewielkim ryzykiem niepożądanych odczynów, głównie w miejscu wstrzyknięcia.

O chorobie

Co to jest półpasiec?

Półpaśca wywołuje  ten sam wirus, który jest przyczyną ospy wietrznej.

Wirus ospy wietrznej i półpaśca po przebyciu zachorowania na ospę wietrzną pozostaje w zwojach nerwowych pacjenta w formie nieaktywnej i w sytuacji wystąpienia osłabienia odporności ulega aktywacji, powodując wystąpienie objawów półpaśca. Może się uaktywnić nawet po wielu latach, powodując półpasiec.

Nie można zakazić się półpaścem, ale osoby nieuodpornione (niezaszczepione lub te które nie chorowały), mogą zakazić się ospą wietrzną.

 

 

Jakie są objawy półpaśca?

Półpasiec najczęściej występuje pod postacią bolesnych wykwitów wzdłuż przebiegu nerwu, atakuje głównie osoby starsze. Prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego.

Po kilku dniach bólu i tkliwości unerwionej skóry przez zajęte nerwy następuje w tym miejscu wysyp pęcherzyków przypominających pęcherzyki ospy wietrznej, nieco jednak większych i głębiej umiejscowionych. Pojawiające się wykwity nie przekraczają pośrodkowej linii ciała. Wysypce towarzyszy często powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz gorączka. Wykwity skórne wycofują się na ogół po 7-14 dniach. U 50% osób powyżej 60 r.ż. w miejscach po wykwitach utrzymuje się bolesność, trwająca nawet kilka miesięcy.

U osób z półpaścem zaraźliwość utrzymuje się do tygodnia od wystąpienia wysypki.

Jak poważne mogą być objawy półpaśca?

Półpasiec błędnie postrzegany jest jako choroba łagodna. W rzeczywistości wyzwaniem jest leczenie powikłań półpaśca.

Szczególnie niebezpieczna jest postać półpaśca dotycząca gałązki ocznej nerwu trójdzielnego, gdyż w jego przebiegu występują owrzodzenia rogówki oraz zmiany dotyczące zwoju kolankowego nerwu twarzowego (wysypka w zewnętrznym przewodzi słuchowym oraz z zajęciem błony bębenkowej , szum w uszach, zawroty głowy, porażenie nerwu twarzowego).

U osób z obniżona odpornością może dojść do uogólnionej choroby.

Ze względu na cięższy przebieg kliniczny i towarzyszący chorobie przewlekły nerwoból, półpasiec uważany jest za większy problem zdrowotny niż ospa wietrzna.

Szacunkowe dane wskazują, że wśród osób, które chorowały na ospę wietrzną ok. 1/3 zachoruje na półpaśca, a wśród nich kolejne 1/3 będzie chorowało z objawami długotrwałego bolesnego półpaśca. Wyzwaniem jest wtedy leczenie bólu.

Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia półpaśca jest wiek. Zwiększoną zachorowalność obserwuje się u osób w wieku 50 lat i więcej. U niektórych pacjentów takie dodatkowe czynniki jak wiek, choroby przewlekle, prowadzona terapia, powodują ciężki przebieg choroby lub wystąpienie powikłań, tj. neuralgia półpaścowa.

Wśród ważnych czynników ryzyka wymieniane są również choroby prowadzące do zaburzenia odporności, np. rozsiane nowotwory, w tym hematologiczne, zakażenie wirusem HIV, terapie prowadzące do immunosupresji u pacjentów po przeszczepach narządów lub u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.

Jak wiele zachorowań na półpasiec występuje w Polsce?

Nie znamy szczegółowych danych epidemiologicznych dotyczących półpaśca.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, dłuższym przewidywanym życiu oraz znacznie większej liczbie osób w stanie immunosupresji, należy spodziewać się zwiększenia zarówno liczby zachorowań na półpasiec, jak i obciążenia systemu opieki zdrowotnej przez tę chorobę.

Szacuje się, że na półpasiec zachoruje średnio co trzecia osoba po 60. roku życia.

Gdzie i jak często półpasiec występuje na świecie?

Częstość występowania półpaśca jest wyższa wśród pacjentów z obniżoną odpornością w porównaniu z populacją ogólną, np. zapadalność wśród pacjentów po przeszczepie komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych wynosiła 43/1000 w porównaniu z 4,8/1000 w populacji ogólnej. Większą zapadalność na półpasiec obserwuje się również w populacjach pacjentów po przeszczepie narządu litego (17/1000) pacjentów zakażonych wirusem HIV (17,4/1000) lub z reumatoidalnym zapaleniem stawów (12,2/1000).

W związku ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem zachorowalności na choroby nowotworowe oraz częstszym stosowaniem terapii zaburzających odporność, należy oczekiwać wzrostu zapadalności na półpasiec. Ostatnie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych potwierdzają zwiększone ryzyko zachorowania na półpasiec po przechorowaniu COVID-19.

O szczepionce

Jaka szczepionka przeciw półpaścowi jest dostępna w Polsce?

W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw półpaścowi o nazwie Shingrix.

Szczepionka Shingrix należy do szczepionek inaktywowanych, rekombinowanych. Zawiera białko (glikoproteinę E) wirusa ospy wietrznej i półpaśca uzyskane metodą rekombinacji.

 Skład szczepionki:

 • Antygen, który pobudza organizm do wytworzenia przeciwciał; zastosowano białko (glikoproteinę E) wirusa ospy wietrznej i półpaśca wytwarzane w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) metodą rekombinacji DNA.
 • Adiuwant czyli substancja wzmacniająca odpowiedź odpornościową na szczepionkę; zastosowano adiuwant AS01B, który zawiera ekstrakt roślinny Quillaja saponaria oraz monofosforylolipid A (MPL) uzyskiwany z Salmonella minnesota.

Kto i kiedy powinien zostać zaszczepiony przeciw półpaścowi?

Szczepionka przeciw półpaścowi jest wskazana do profilaktyki półpaśca oraz neuralgii półpaścowej (długotrwałego bólu nerwu występującego po przebytym półpaścu) u osób w wieku 50 lat i starszych oraz dorosłych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec.

Cykl szczepienia składa się z 2 dawek podawanych we wstrzyknięciu, w odstępie 2 miesięcy. W razie potrzeby drugą dawkę można podać później, najlepiej w ciągu 6 miesięcy po pierwszej dawce.

Szczepionka zapobiega półpaścowi u osób, które miały kontakt z wirusem wywołującym ospę wietrzną.

Szczepionka przeciw półpaścowi nie jest wskazana do stosowania w celu zapobiegania ospie wietrznej.

Jaka jest skuteczność szczepionki przeciw półpaścowi?

Szczepionka przeciw półpaścowi z wysoką skutecznością zapobiega półpaścowi i neuralgii półpaścowej u osób powyżej 50 lat.

Ochrona utrzymuje się do 10 lat po szczepieniu.

Skuteczność przeciw półpaścowi:

– powyżej 90% we wszystkich grupach ≥50 lat,

Skuteczność przeciw neuralgii popółpaścowej

– 91,2% u osób w wieku ≥50 lat

– 88,8% u osób w wieku ≥70 lat.

Skala występowania półpaśca wskazuje na potrzebę ochrony przeciw półpaścowi ludzi starszych, którzy przechorowali ospę wietrzną w dzieciństwie.

Jaka jest skuteczność szczepionki przeciw półpaścowi u dorosłych w grupach ryzyka?

Skuteczność szczepionki przeciw półpaścowi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami odporności jest następująca:

pacjenci po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych:

 • skuteczność szczepionki w zapobieganiu półpaśca wśród uczestników badania, którzy ukończyli 2-dawkowy schemat szczepienia, oszacowano na 68,2%,
 • skuteczność szczepionki wobec neuralgii popółpaścowej, oszacowano na 89%,
 • najczęstsze działania niepożądane: zmęczenie, bóle mięśni, ból w miejscu wstrzyknięcia.

Źródło: Bastidas A. i wsp. Effect of Recombinant Zoster Vaccine on Incidence of Herpes Zoster After Autologous Stem Cell Transplantation: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019; 322(2):123-133.

pacjenci z hematologicznymi nowotworami złośliwymi:

 • skuteczność szczepionki oszacowano na 87,2%,
 • najczęstsze działania niepożądane – ogólne (zmęczenie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze i gorączka) oraz miejscowe (ból w miejscu podania, zaczerwienienie, obrzęk),
 • częstość ciężkich działań niepożądanych była porównywalna w grupie poddanej interwencji i w  grupie placebo.

Źródło: Dagnew A.F. i wsp. Immunogenicity and safety of the adjuvanted recombinant zoster vaccine in adults with haematological malignancies: a phase 3, randomised, clinical trial and post-hoc efficacy analysis. Lancet Infect Dis. 2019;19(9):988-1000.

pacjenci z guzami litymi:

 • wykazano istnienie odpowiedzi immunologicznej (humoralnej i komórkowej) po szczepieniu przeciw półpaścowi; wskaźniki odpowiedzi immunologicznej były wyższe w grupie pacjentów zaszczepionych przed chemioterapią w porównaniu z grupą placebo oraz grupą pacjentów zaszczepionych w trakcie chemioterapii.
 • ne zidentyfikowano obaw związanych z bezpieczeństwem.

Źródło: Vink P. i wsp. Immunogenicity and safety of the adjuvanted recombinant zoster vaccine in patients with solid tumors, vaccinated before or during chemotherapy: A randomized trial. Cancer. 2019 Apr 15;125(8):1301-1312.

 pacjenci po przeszczepie nerki:

 • Szczepionka Shingrix była immunogenna u pacjentów po przeszczepie nerki.
 • Nie pojawiły się żadne obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Źródło: Vink P. i wsp. Immunogenicity and safety of the adjuvanted recombinant zoster vaccine in patients with solid tumors, vaccinated before or during chemotherapy: A randomized trial. Cancer. 2019 Apr 15;125(8):1301-1312.

pacjenci zakażeni wirusem HIV:

 • odpowiedzi immunologiczne (humoralna i komórkowa) uzyskiwane u dorosłych pacjentów zakażonych HIV były porównywalne do odpowiedzi uzyskiwanych u osób zdrowych w wieku 50+,
 • najczęstsze działania niepożądane: zmęczenie, bóle mięśni, ból w miejscu wstrzyknięcia,
 • szczepionka była dobrze tolerowana w grupie pacjentów zakażonych HIV.

Źródło: Berkowitz E.M. i wsp.  Safety and immunogenicity of an adjuvanted herpes zoster subunit candidate vaccine in HIV-infected adults: a phase 1/2a randomized, placebo-controlled study. J. Infect. Dis. 2015, 211:1279–1287.

Jakie ryzyko jest związane ze szczepieniem przeciw półpaścowi?

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle mięśni, zmęczenie i ból głowy. Większość reakcji, zarówno miejscowych, jak i ogólnoustrojowych, miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i krótkotrwały charakter (1–3 dni).

Jakie szczepionki przeciw półpaścowi są zarejestrowane w Polsce?

W rynku aptecznym w Polsce od marca 2023 roku dostępna jest szczepionka o nazwie Shingrix.

Szczepionka Shingrix została dopuszczona do obrotu przez Europejską Agencję Leków w 2018 roku.

Czytaj więcej

Jak długo utrzymuje się ochrona po szczepieniu przeciw półpaścowi?

Szczepienie przeciw półpaścowi jest skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec (do 10 lat od szczepienia).

Jak finansowane są szczepionki przeciw półpaścowi?

Szczepionka przeciw półpaścowi jako szczepionka zalecana jest dostępna odpłatnie w rynku aptecznym.

 

 

Co należy zrobić aby zaszczepić się przeciw półpaścowi?

W celu szczepienia przeciw półpaścowi należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, poprosić o receptę, zapisać na szczepienie (kwalifikacja do szczepienia przez lekarza), wykupić receptę w aptece, zgłosić się na przeprowadzenie szczepienia.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2023
Materiały źródłowe
 • Shingrix. EMA. 25 January 2018 .
 • Shingrix. EMA.
 • Bhavsar A. i wsp. Increased risk of herpes zoster in adults ≥50 Years Old Diagnosed with COVID-19 in the United States.
 • Chen S.Y. i wsp. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection 2014, 42, 325-34.
 • Cunningham A.L. i wsp. Efficacy of the Herpes Zoster Subunit Vaccine in Adults 70 Years of Age or Older. N Engl J Med 2016;75:1019‒1024.
 • Gagliardi A.M. i wsp. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database Syst. Rev., 2016; 3: CD008 858.
 • Lal H. i wsp. Efficacy of an Adjuvanted Herpes Zoster Subunit Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2015;372:2087.
 • Strezova A. i wsp. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infectious Diseases, Volume 9, Issue 10, October 2022, ofac485.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading