Szczepionka przeciw durowi brzusznemu

Kto nie powinien zostać zaszczepiony przeciw durowi brzusznemu?

Przeciwwskazaniami do podania zabitych (inaktywowanych) szczepionek przeciw durowi brzusznemu są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki,
 • ostra infekcja z gorączką,
 • choroba przewlekła w okresie zaostrzenia.

Przeciwwskazaniami do podania żywej szczepionki przeciw durowi brzusznemu są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki,
 • reakcja alergiczna po przyjęciu produktu w przeszłości,
 • wrodzony lub nabyty niedobór odporności, w tym pacjenci otrzymujący leki immunosupresyjne lub antymitotyczne)
 • ostra infekcja z gorączką,
 • choroba przewlekła w okresie zaostrzenia,
 • ciąża.

Jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciw durowi brzusznemu?

Przechorowanie duru brzusznego ani szczepienie przeciw durowi brzusznemu nie daje odporności na całe życie.

Szczepionki inaktywowane i polisacharydowe indukują ochronną odpowiedź swoistych przeciwciał i wytworzenie mechanizmów pamięci immunologicznej.
Po podaniu 3 dawek szczepionki inaktywowanej odporność utrzymuje się 3-5 lat.
Po podaniu 1 dawki szczepionki polisacharydowej odporność pojawia się po 7 dniach i utrzymuje się 3 lata.

Skuteczność szczepionek inaktywowanych i polisacharydowych w ciągu 3 lat po podaniu wynosi odpowiednio 55% i 73%.

Jakie szczepionki przeciw durowi brzusznemu są zarejestrowane w Polsce?

W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki przeciw durowi brzusznemu:

SZCZEPIONKI MONOWALENTNE
1.   Nazwa: Ty- szczepionka durowa

Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, zabita
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.

2.    Nazwa: Typhim Vi 

Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa
Antygeny: oczyszczony polisacharyd otoczkowy (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2)
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur, Francja
Postać: roztwór do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.

3. Nazwa: Vivotif 

Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, żywa
Antygeny: żywe komórki Salmonella enterica serowar Typhi (S. Typhi) (szczep Ty21a)
Podmiot odpowiedzialny: PaxVax Ltd, Wielka Brytania
Postać: kapsułki dojelitowe, podawane doustnie.

SZCZEPIONKA SKOJARZONA

3. Nazwa: TyT- szczepionka durowo – tężcowa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu i tężcowi, inaktywowana
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi i toksoid tężcowy
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2024
Materiały źródłowe
 • Anward E., Goldberg E., Fraser i wsp. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database Syst.Rev., 2014, 1:CD001.261.doi:10.1002/14 651 858. CD001 261.pub3.
 • Nenycz-Grabiec Z. Dur brzuszny i dury rzekome. W: Zarys kliniki chorób zakaźnych, red. J. Januszkiewicz, PZWL, 1994, str. 80-84.
 • Gonera. E. Dur brzuszny. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, red. W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński, α-medica press, 2007, str. 78-84.
 • Levine M.M. Typhoid fever vaccines. W:  Vaccines red. S.A. Plotkin, W.A. Orenstein, P.A. Offit. wyd. 8, 2013, str. 812-36.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading