Waldemar Rastawicki

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH
Zakład Bakteriologii

Waldemar Rastawicki dr hab. n. med., prof. nadzw. NIZP-PZH, jest absolwentem wydziału weterynaryjnego SGGW-AR (1988 r.). Posiada specjalizację z zakresu Zdrowia Publicznego oraz  specjalizację pierwszego stopnia z mikrobiologii. Jest kierownikiem Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Zakładu Bakteriologii.

Głównym, aplikacyjnym kierunkiem badań naukowych dr hab. Waldemara Rastawickiego jest zastosowanie testów serologicznych opartych na nowych, wysoce swoistych antygenach opracowanych we własnym zakresie do diagnostyki wybranych zakażeń bakteryjnych. Od 2000 r. pełni funkcję sekretarza naukowego kwartalnika „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”.
Jest autorem lub współautorem 82 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2023