Szczepionka przeciw różyczce

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
M

Martwica

to obumarcie tkanek lub narządów w wyniku niedokrwienia lub zakażenia.

Małopłytkowość

to obniżona w stosunku do normy liczba płytek krwi (norma fizjologiczna wynosi 200.000-300.000 płytek/μl krwi).

Medycyna translacyjna

to nowa dyscyplina naukowa, wymagająca współpracy z wielu różnych dziedzin. Oznacza proces, w którym odkrycia dokonane w laboratoriach w ramach badań podstawowych znajdują faktyczne zastosowania kliniczne.

Metoda skaryfikacji

jest to metoda podania szczepionki, polegająca na wprowadzeniu szczepionki poprzez  nacięcie naskórka. Metoda ta była stosowana w przeszłości przy podaniu szczepionki przeciw ospie prawdziwej starszej generacji.

MMR

(ang. Measles, Mumps and Rubella) to żywa wirusowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce

MMRV

to szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej.

MPL

to monofosforylowany lipid A, skłądnik ściany bakterii, stosowany jako adiuwant w szczepionkach.