Szczepienia w czasie pandemii COVID-19

Czy można zaszczepić dziecko, jeżeli u jednego z domowników potwierdzono COVID-19?

W opisanej sytuacji należy wziąć pod uwagę względy medyczne i sanitarne.

Z medycznego punktu widzenia nie ma powodu, aby szczepienie opóźniać, oczywiście przy założeniu, że u dziecka nie wystąpią objawy zakażenia SARS-CoV-2. Nawet jeśli dziecko ma zakażenie bezobjawowe, można podać szczepionkę (łagodna infekcja, a taką jest zakażenie objawowe czy skąpoobjawowe, nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia).

Natomiast z punktu widzenia przepisów sanitarnych obowiązujących w okresie pandemii, w sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2  i/lub rozpoznania COVID-19 u jednego z domowników, szczepienie musi być odroczone do czasu zakończenia kwarantanny pozostałych wspólnie zamieszkujących osób.

Po jakim czasie można zaszczepić przeciw grypie pacjenta, który przebył ciężką postać COVID-19 i otrzymał osocze?

Nie ma konkretnych wytycznych wskazujących, po jakim czasie od przebycia COVID-19 można zaszczepić pacjenta przeciw grypie. Należy kierować się ogólną zasadą, że po ostrej chorobie o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu szczepienie można wykonać po wyzdrowieniu (ustąpieniu objawów). Podobne sformułowanie znalazło się w zaleceniach amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) dotyczących konkretnie szczepienia przeciw grypie pacjentów po przebyciu COVID-19: szczepienie może być wykonane po wyzdrowieniu. Obecnie wiadomo, że u części pacjentów mogą występować nawet długotrwałe skutki przebytego zakażenia SARS-CoV-2, chodzi więc raczej o ustąpienie ostrych objawów choroby i stabilizację stanu klinicznego. Szczepienie, jak zawsze, musi być poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym. Osoba po przebyciu COVID-19 może być bardziej narażona na zachorowanie na grypę i cięższy jej przebieg, dlatego szczepienie przeciw grypie jest jak najbardziej zasadne.

Podanie osocza ozdrowieńców nie wymaga odroczenia szczepienia, gdyż szczepionki przeciw grypie stosowane w Polsce u dorosłych są szczepionkami zabitymi (zachowanie odstępu czasowego dotyczy tylko szczepionek żywych).

Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w czasie szczepienia podczas pandemii?

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

  • stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych%2
Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading