Wstępne wyniki badań dotyczących zachorowalności na krztusiec w Polsce w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko krztuścowi

Opublikowano w dniu: 9 sierpnia 2018

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w NIZP-PZH dotyczących zachorowalności na krztusiec w Polsce w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko krztuścowi wskazują na częstsze występowanie krztuśca wśród małych dzieci zaszczepionych dawkami bezkomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi (DTaP) w porównaniu do dzieci szczepionych szczepionką pełnokomórkową (DTwP). Analizowano częstość zachorowań na krztusiec w latach 2012-2016 w grupie dzieci w wieku 0-3 lata.

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego, mogącą prowadzić do groźnych powikłań. W ostatnich latach w wielu krajach mówi się o nawrocie choroby mimo powszechnie stosowanych szczepień ochronnych. W Polsce w 2016 r. liczba zachorowań na krztusiec była największa w ciągu 20 ostatnich lat. W literaturze wskazuje się wiele przyczyn nawrotu krztuśca – m.in. spadek stanu zaszczepienia dzieci, krążenie w środowisku nowych szczepów bakterii wywołującej chorobę, a także wprowadzenie do programów szczepień ochronnych szczepionek bezkomórkowych zamiast pełnokomórkowych.

Wobec naukowych doniesień z ostatnich lat potwierdzających dłuższe utrzymywanie się odporności po szczepionkach pełnokomórkowych na świecie, zasadne jest przeprowadzenie podobnych badań dla polskiej populacji. Dlatego w NIZP-PZH przeprowadzono analizę bazy danych uzyskanych z rutynowego, krajowego nadzoru epidemiologicznego, zawierającą jednostkowe zgłoszenia podejrzeń zachorowań i zachorowań na krztusiec w Polsce, zgromadzonych w latach 2012-2016. Analizie statystycznej poddano łącznie 12 600 zgłoszeń. Analiza miała na celu sprawdzenie zachorowalności na krztusiec w zależności od typu szczepionki podawanej w ramach szczepienia podstawowego.

Krztusiec cechuje się szczególnie ciężkim przebiegiem u niemowląt i małych dzieci. W przeprowadzonych obliczeniach statystycznych uwzględniono jedynie dzieci w wieku 0-3 lat szczepione 4 dawkami pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi (DTwP) lub szczepione 4 dawkami szczepionki bezkomórkowej (DTaP). Pominięto mieszane cykle szczepień.

Na potrzeby obliczeń, przyjęto dane z raportu NIK dotyczące  wartości procentowych zastosowania szczepionek pełnokomórkowych i bezkomórkowych, które w badanym okresie 2012-2016 mogły być podane dzieciom w polskiej populacji:

 • 50% DTaP versus 50% DTwP (Ryc.1)
 • 65% DTaP versus 35% DTwP (Ryc.2)

Przyjmując, że w latach 2012-2016 dzieci w wieku 0-3 lata były szczepione szczepionkami przeciw krztuścowi w proporcji 50% DTaP versus 50% DTwP, stwierdzono wysoce istotne statystycznie różnice średniorocznych współczynników zapadalności na krztusiec w tych dwóch podgrupach – tj. 14,24 na 100 tys. osób  dla DTaP versus 7,02 na 100 tys. osób dla DTwP (p < 0,001). Również dla każdego analizowanego roku w badanym okresie omawiane różnice były wysoce znamienne (Ryc.1).

Przyjmując, że dzieci w wieku 0-3 lata były szczepione szczepionkami przeciw krztuścowi w proporcji 65% DTaP versus 35% DTwP, stwierdzono, że w 2013 r. różnice w zapadalności na krztusiec okazały się statystycznie znamienne – tj. 13,08 na 100 tys. osób dla DTaP versus 7,21 na 100 tys. osób dla DTwP (P=0,001). W pozostałych latach zapadalność była na poziomie niższym w 2014 r. oraz porównywalnym w  2012  r., 2015 r. i 2016r. (Ryc.2).

Przeprowadzona analiza częstości zachorowań na krztusiec w latach 2012-2016 wskazuje na częstsze występowanie krztuśca wśród dzieci w wieku 0-3 lata zaszczepionych czterema dawkami szczepionki DTaP z bezkomórkowym składnikiem krztuścowym w porównaniu z dziećmi, którym podano szczepionkę DTwP z pełnokomórkowym składnikiem krztuścowym. Szczególnie widoczna jest tendencja w przypadku kiedy 50% populacji dzieci zaszczepiono szczepionką DTaP oraz 50% szczepionką DTwP.  W przypadku kiedy 65% populacji dzieci zaszczepiono DTaP, a 35% dzieci zaszczepiono DTwP, tendencja ta również jest obserwowana, choć znamienność statystyczna dotyczy 2013 r.

 

 

Materiały źródłowe
 • Paradowska-Stankiewicz I. Krztusiec w: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka pod red. Popczyk E., Sadkowska-Todys M., Zieliński A., Wydanie VII, α-medica press, Bielsko-Biała 2014, 231-236.
 • Chen Z., He Q., Immune persistence after pertussis vaccination. Human vaccines & immunotherapeutics, 2017, 13, 4: 744-756.
 • Dash, N., & Verma, S. Pertussis and Rotavirus Vaccines–Controversies and Solutions. The Indian Journal of Pediatrics, 2018, 85, 53-59.
 • Biuletyny „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, NIZP-PZH, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej.
 • Tan T., Dalby T., Forsyth K. i wsp. Pertussis across the globe: recent epidemiologic trends from 2000 to 2013. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2015, 34, e222-e232.
 • Zhang L., Prietsch S. O., Axelsson I. i wsp. Acellular vaccines for preventing whooping cough in children. The Cochrane Library. 2014.
 • Dane Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/pertussis
 • Van der Lee, S. (2018). Persistence of pertussis immunity in children and adults; Influence of priming vaccination (Doctoral dissertation, Utrecht University).
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli. System Szczepień Ochronnych Dzieci. 2016.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading