Szczepienie przeciw krztuścowi kobiet w ciąży nie zwiększa ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci

Opublikowano w dniu: 14 sierpnia 2018

13 sierpnia 2018 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym Pediatrics opublikowano wyniki badań, z których wynika, że szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi szczepionką dTap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi nie zwiększają ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Badania objęły grupę blisko 82 000 dzieci. Obserwacje prowadzono 4 lata.

Krztusiec zwany również kokluszem to wysoce zakaźna choroba układu oddechowego, która jest szczególnie niebezpieczna dla niemowląt. Przebieg choroby w tak młodym wieku wiąże się z dużo cięższymi napadami bezdechów, drgawkami, niedotlenieniem mózgu i częściej może pozostawiać trwałe następstwa neurologiczne. Krztusiec u małego dziecka to konieczna hospitalizacja, a nawet zagrożenie życia.

Ochrona poszczepienna przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu. Zalecane są dawki przypominające szczepionki dla dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych. Kobiety w ciąży, nawet jeżeli były szczepione w dzieciństwie przeciw krztuścowi, bez szczepień przypominających nie mają już odporności przeciw chorobie i nie mogą przekazać jej swojemu dziecku. Ze względu na wysokie ryzyko zakażenia chorobą wśród najmłodszych zalecane są szczepienia przeciw krztuścowi kobiet w 27-36 tyg. ciąży. Dzięki temu kobieta przekazuje odporność swojemu dziecku, które jest chronione w pierwszym okresie życia, zanim sam takiej odporności nie wytworzy drogą szczepień.

Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień zaleca szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi w 27-36 tyg. ciąży jako skuteczny i bezpieczny sposób zapobiegania chorobie u małych dzieci. Takie zalecenia obowiązują w wielu krajach, również w Polsce. Pomimo tego wciąż ten sposób profilaktyki budzi obawy.

Przeprowadzane retrospektywne badanie kohortowe objęło grupę blisko 82 000 dzieci urodzonych w szpitalach Kaiser Permanente w Południowej Kalifornii. Badanie trwało od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r. W ramach badania dzieci obserwowano pod kątem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Naukowcy z Kaiser Permanente poddali badaniom dużą i zróżnicowaną populację małych pacjentów. Kaiser Permanente zapewnia opiekę medyczną w 15 szpitalach i około 220 gabinetach lekarskich dla ok. 4,4 miliona podopiecznych. Szczepienia kobiet w ciąży są w ramach opieki nad matką i noworodkiem bezpłatne.

W toku badania uzyskano następujące wyniki:

  • poziom zaszczepienia kobiet w ciąży wynosił od 26% w 2012 r. do 79% w 2014 r.;
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci występowały z częstością 1,5% w grupie dzieci, których matki zaszczepiono w ciąży dTap i 1,8% w grupie dzieci matek nie szczepionych; częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Stanach Zjednoczonych w tym okresie wynosiła 1,7%;
  • analiza danych uzyskanych z elektronicznych kart zdrowia wykazała, że szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi szczepionką dTap nie wiązały się ze zwiększonym ryzykiem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci.

Źródła:

Becerra-Culqui T.A. i wsp. Prenatal Tetanu, Diphtheria, Acellular Pertussis vaccinatin and Autism Spectrum Disorder. Pediatrics, August 2018.

Vaccines: Kaiser permanente study finds Tdap vaccination for pregnant women does not increase risk of autism. August 13, 2018, Outbreak News Today.

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading