Stosowanie skojarzonych szczepionek przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi nie wpływa na umieralność niemowląt w Australii

Opublikowano w dniu: 10 lutego 2019

Badanie kohortowe przeprowadzone wśród blisko 3 milionów Australijskich niemowląt wykazało, że podanie różnych preparatów skojarzonych szczepionek DTaP zawierających składnik błonicy, tężca oraz bezkomórkowego krztuśca, nie wpływa na umieralność niemowląt w ciągu 30 dni po podaniu szczepionek. Retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzono wśród niemowląt urodzonych pomiędzy styczniem 1999 roku i grudniem 2010 roku. Dane dzieci zarejestrowane w narodowym rejestrze szczepień powiązano z danymi o zarejestrowanych zgonach. Sprawdzono jak kolejne dawki szczepionki DTaP wpływają na umieralność niemowląt w czasie 30 dni po zaszczepieniu.

Australijscy badacze pod kierunkiem dr Katherine Duszynski postanowili przeprowadzić retrospektywną analizę wpływu szczepień na umieralność niemowląt pod wpływem doniesień o możliwych „niespecyficznych efektach” szczepień przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi w niektórych społecznościach afrykańskich. W tym celu przeanalizowano dane o zarejestrowanych zgonach niemowląt w powiązaniu z datą ich zaszczepienia różnymi preparatami szczepionek. W analizie porównano częstość zgonów w 30 dni po zaszczepieniu każdą z 3 pierwszych dawek szczepionki DTaP (szczepionka 3 w 1) oraz szczepionek DTaP-IPV (szczepionka 4 w 1) lub szczepionki DTaP-IPV+Hib+wzwB (szczepionka 6 w 1), stosowanych w różnych okresach. Oprócz umieralności bez względu na przyczynę („all-cause mortality”) badacze analizowali wpływ szczepień na niespecyficzne przyczyny zgonów („non-specific causes”), obejmujące zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) oraz zgony z niewyjaśnionych przyczyn.

Częstość zgonów w 30 dni po zaszczepieniu była niska i zmniejszała się po kolejnych dawkach szczepionek DTaP i wynosiła:

  • 127 zgonów na 100 000 osobo-lat wśród dzieci szczepionych w 2 miesiącu życia
  • 90 zgonów na 100 000 osobo-lat wśród dzieci szczepionych w 4 miesiącu życia
  • 59 zgonów na 100 000 osobo-lat wśród dzieci szczepionych w wieku 6 miesięcy.

Nie zaobserwowano zwiększenia ryzyka zgonu dla żadnej z wysoko-skojarzonych szczepionek, w porównaniu ze szczepionką DTaP.

Częstość niespecyficznych przyczyn zgonów w 30 dni po zaszczepieniu również zmniejszała się po kolejnych dawkach w 2, 4 oraz 6 miesiącach życia (68, 43, oraz 22 zgony na 100,000 osobo-lat). Wśród dzieci szczepionych w 2 oraz 6 miesiącach życia (pierwszą oraz trzecią dawką) żadna z wysoko-skojarzonych szczepionek nie wpływała na umieralność. Natomiast wśród dzieci szczepionych drugą dawką w 4 miesiącu życia, podanie szczepionki czteroskładnikowej DTaP-IPV (z antygenem przeciw poliomyelitis), oznaczało ryzyko zgonu blisko 4-krotnie niższe, w porównaniu ze szczepionką trójskładnikową DTaP.

Szczepionki skojarzone zawierające DTaP (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, z bezkomórkowym składnikiem krztuśca) podawane są dzieciom w ciągu pierwszych 2-ch lat życia w postaci schematu podstawowego (3 lub 4 dawki, w zależności od kraju), w postaci:

  • szczepionki skojarzonej DTaP (3 w 1) oraz w oddzielnych wstrzyknięciach szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV), przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hib) oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB);
  • szczepionki skojarzonej DTaP-IPV (4 w 1) oraz w oddzielnych wstrzyknięciach szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hib) oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB);
  • szczepionki skojarzonej DTaP-IPV+Hib (5 w 1) oraz w oddzielnych wstrzyknięciach szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB);
  • szczepionki skojarzonej DTaP-IPV+Hib+wzwB (6 w 1).

Stosowanie różnych preparatów skojarzonych szczepionek DTaP zawierających składnik błonicy, tężca oraz bezkomórkowego krztuśca, nie wpływa na umieralność niemowląt w ciągu 30 dni po podaniu szczepionek stosowanych w okresie pierwszych 6 miesięcy życia.

Źródło:

Duszynski KM i wsp. Use of different combination diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccines does not increase risk of 30-day infant mortality. A population-based linkage cohort study using administrative data from the Australian Childhood Immunisation Register and the National Death Index. Vaccine  2019, 37, 280-288.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading