Rozpoczęto ostatnią fazę badań klinicznych szczepionki, która chroni przed meningokokami grupy A, B, C, W, Y

Opublikowano w dniu: 21 sierpnia 2020

Rozpoczęto badania kliniczne III fazy szczepionki 5 w 1, przeciw meningokokom, która chroni przed Inwazyjną Chorobą Meningokokową wywołaną przez meningokoki grupy A, B, C, W, Y. W ramach badań będzie oceniane bezpieczeństwo, tolerancja i immunogenność opracowywanej szczepionki u młodzieży i młodych osób dorosłych, w porównaniu do szczepionek przeciw meningokokom obecnych na rynku: Bexsero (przeciw meningokokom grupy B) i Menveo (przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y). Badanie będzie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Europie, Turcji i Australii, wśród 3650 uczestników w wieku od 10 do 25 lat.

Rozpoczęcie prac na ostatnim etapie badań klinicznych szczepionki 5w1 przeciw meningokokom grupy A, B, C, W, Y to ważny krok ku osiągnięciu celu, jaki wyznaczyła sobie firma GlaxoSmithKline: zmniejszenie występowania chorób meningokokowych na świecie – mówi Emmanuel Hanon, Starszy Wiceprezes i Kierownik Działu Badań i Rozwoju Szczepionek GSK. Szczepionka została opracowana w oparciu o wyniki dla szczepionek Bexsero oraz Menveo i chcielibyśmy podziękować wszystkimi badaczom, partnerom medycznym, rzecznikom i rodzinom na całym świecie, którzy tak jak my z nadzieją czekają na pomyślne zakończenie badań, powiedział Emmanuel Hanon.

Pomyślne zakończenie III fazy badań nad szczepionką przeciw meningokokom typu A, B, C, W, Y umożliwi ochronę młodzieży i młodych osób dorosłych przed Inwazyjną Chorobą Meningokokową (IChM) w ramach mniejszej liczby iniekcji. Pięć serogrup meningokoków – A, C, W, Y i B – odpowiada za niemal wszystkie przypadki IChM, lecz obecnie nie istnieje żadna szczepionka w formule 5w1.

W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom należą do szczepień zalecanych dla dzieci od 2 miesiąca życia, a także młodzieży i dorosłych. W naszym kraju najczęściej występują zakażenia meningokokami serogrupy B (66%), C (20%) oraz W-135 (11%) (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego KOROUN, Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2019 r.). Wśród dzieci do 59 m.ż., najczęściej chorujących na IChM, chorobę wywołują serogrupy B, C i W stanowiąc odpowiednio 70,6%, 17,4% i 3,3,% zachorowań.

Obecnie aby zapewnić jak najszerszą ochronę przed IChM należy w oddzielnych wstrzyknięciach podać szczepionkę przeciw grupie B, i oddzielnie przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y lub grupy C.

– Cieszymy się, że dotarliśmy do tak ważnego punktu w badaniach nad szczepionką przeciwko meningokokom A, B, C, W, Y. Ma ona potencjał, aby w ramach jednego produktu zwiększyć ochronę przeciwko wszystkim 5 serogrupom meningokoków wywołującym IChM, której można zapobiec za pomocą szczepień – mówi Barbara Howe, Wiceprezes i Dyrektor ds. Medycznych i klinicznych związanych ze szczepionkami w Stanach Zjednoczonych. – Mogłoby to uprościć proces szczepienia i zminimalizować potencjalne nieporozumienia związane z koniecznością przyjęcia dwóch różnych rodzajów szczepionek, a do tego każdy z pacjentów przyjmowałby mniejszą liczbę iniekcji.

Inwazyjna Choroba Meningokokowa występuje stosunkowo rzadko. W 2019 roku odnotowano 167 zachorowań. Niemniej jednak ta poważna i nieprzewidywalna choroba może doprowadzić do zgonu w ciągu zaledwie 24 godzin i jest główną przyczyną zagrażającego życiu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w większości krajów uprzemysłowionych.