Raport WHO w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Regionie Europejskim WHO

Opublikowano w dniu: 4 września 2019

29 sierpnia 2019 roku na stronie Regionalnego Biura WHO Europa opublikowano informacje prasową, gdzie podano, że Komisja Weryfikacyjna ds. Eradykacji Odry i Różyczki Europejskiego Regionu WHO (European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination – RVC) ustaliła, że po raz pierwszy od 2012 roku kiedy rozpoczęto proces weryfikacji w regionie, 4 kraje (Albania, Czechy, Grecja i Wielka Brytania) straciły wcześniej nadany status kraju wolnego od rodzimych zachorowań na odrę. Z kolei Austria i Szwajcaria, ponieważ przerwały transmisję endemicznego wirusa odry na okres co najmniej 36 miesięcy, taki status uzyskały.

Według raportu, który jest podsumowaniem ósmego spotkania RVC, które odbyło się w dniach 12-14 lipca 2019 roku w Warszawie, na koniec 2018 roku, w całym Europejskim Regionie WHO, który obejmuje 53 kraje:
•       35 krajów uzyskało lub utrzymało status kraju wolnego od rodzimych zachorowań na odrę (w porównaniu do 37 krajów w 2017 roku),
•       2 kraje mają przerwaną endemiczną transmisję odry (transmisja przerwana przez okres od 12 do 35 miesięcy),
•       12 krajom nadano status kraju endemicznego dla odry,
•       4 kraje, które wcześniej posiadały status eliminacji odry, mają ponownie ustanowioną transmisję.

Wzrost liczby przypadków odry odnotowany w 2018 roku, utrzymuje się również w 2019 roku. Zgodnie z danymi WHO w pierwszej połowie 2019 roku, w Regionie Europejskim WHO odnotowano 89 994 przypadki odry, w tym ponad 50 000 zachorowań tylko na Ukrainie, a więc więcej niż w całym 2018 roku kiedy odnotowano 84 462 zachorowania. Z powodu powikłań w przebiegu odry 37 osób zmarło, ponad połowę z nich stanowiły dzieci przed ukończeniem 10. roku życia.
Z raportu podsumowującego siódme spotkanie RVC, które odbyło się w 2018 roku, Polska należała do grupy krajów o statusie przerwanej transmisji wirusa odry przez 24 miesiące. W podsumowaniu ósmego spotkania RVC z 2019 roku wskazano, że od 2018 roku Polska należy do grupy krajów o statusie kraju endemicznego dla odry.

Autor:
Wioleta Kitowska, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, NIZP-PZH