Z jakiego powodu szczepionki przeciw grypie będą dostępne w sezonie 2019/2020 nieco później?

Opublikowano w dniu: 7 września 2019

Każdego roku pod koniec lutego WHO wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciwko grypie na przyszły sezon epidemiczny. Jednak ocena sezonu 2018/2019 nie pozwoliła podać pełnego zalecanego składu szczepionki przeciw grypie w kolejnym sezonie w ustalonym czasie. Pełny skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2019/2020 został przez WHO ogłoszono o blisko miesiąc później w porównaniu do lat poprzednich.

Wirusy grypy charakteryzują się wysokim poziomem zmienności, dlatego też w latach 70-tych XX w. wprowadzono sezonowe szczepionki przeciw grypie uwzględniające zmianę składu szczepów wirusa grypy w kolejnych sezonach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Eksperci WHO dokonują corocznie przeglądu sytuacji epidemiologicznej grypy i jeżeli to konieczne zalecają użycie w procesie wytwarzania szczepionek na kolejny sezon nowych szczepów wirusa grypy. Informacje czerpią z danych wirusologicznych i epidemiologicznych uzyskiwanych w każdym sezonie epidemicznym z ogólnoświatowej sieci laboratoriów. Proces wyboru szczepów szczepionkowych obejmuje izolację wirusa grypy z próbek pobranych od  osób chorych a następnie jego identyfikację oraz analizę genetyczną. Ponad 8 000 szczepów wirusa grypy przesyłanych jest każdego roku ze 142 krajowych ośrodków ds. grypy na całym świecie do głównych laboratoriów ds. grypy (WHO Collaborating Centres). Powyższe informacje wraz z wynikami badań immunogenności (tj. określenia stopnia odporności populacji mierzonej poziomem przeciwciał na poszczególne szczepy wirusa grypy), są podstawą doboru szczepów wirusa grypy, które znajdą się w składzie szczepionki. Wybierane są szczepy co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mogą być przyczyną zachorowań na grypę w kolejnym sezonie. Oryginalne szczepy są poddane pasażowaniu w celu uzyskania wyjściowych szczepów produkcyjnych, które następnie wraz z porównawczymi antygenami i surowicami są udostępniane wytwórcom produkującym szczepionkę przeciw grypie.

Każdego roku pod koniec lutego WHO wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciw grypie na przyszły sezon epidemiczny. Proces wytwarzania szczepionek przeciw grypie jest ściśle ograniczony czasem. Od momentu rekomendacji szczepów przez WHO do zwolnienia pierwszych serii szczepionki do obrotu wymagany jest czas ok. 6 miesięcy. Ocena sezonu 2018/2019, ze względu na ostatnie zmiany w proporcjach różniących się genetycznie i antygenowo wirusów A/H3N2 nie pozwoliła podać pełnego zalecanego składu szczepionki przeciwko grypie na kolejny sezon 2019/2020 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pełny skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2019/2020 został przez WHO ogłoszono o blisko miesiąc później w porównaniu do lat poprzednich. Konsekwentnie wytwórcy mogli zacząć produkcję szczepionek przeciw grypie na sezon 2019/2020 prawie miesiąc później, dlatego też szczepionki pojawią się w hurtowniach miesiąc później w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading