Potwierdzono związek pomiędzy zawałem mięśnia sercowego a ostrymi infekcjami dróg oddechowych

Opublikowano w dniu: 30 stycznia 2018

W czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badań, które potwierdzają związek pomiędzy ostrym zawałem mięśnia sercowego oraz wcześniejszym przebyciem ostrych infekcji dróg oddechowych. Wiele wcześniejszych obserwacji oraz badań naukowych sugerowało istnienie takiego związku, jednak ze względu na ograniczoną dostępność wiarygodnej diagnostyki w warunkach klinicznych, dopiero teraz udało się potwierdzić istnienie zależności pomiędzy potwierdzoną laboratoryjnie infekcją grypową a ostrym zawałem mięśnia sercowego.

Autorzy zastosowali innowacyjny układ badawczy – badanie serii przypadków z autokontrolą (z ang: self-controlled case series), polegający na tym, że grupą kontrolną są te same osoby które zachorowały, u których porównywano prawdopodobieństwo wystąpienia zawału w „przedziale ryzyka”, czyli w okresie 7 dni po rozpoznaniu infekcji górnych dróg oddechowych, a „okresem kontrolnym” zdefiniowanym jako rok przed i rok po rozpoznaniu infekcji. Wykorzystano wysoko specyficzne metody laboratoryjne potwierdzające infekcję grypową w próbkach klinicznych pobranych z dróg oddechowych oraz wiarygodne dane dotyczące hospitalizacji z powodu ostrych zawałów mięśnia sercowego. Analizie poddano 364 hospitalizacji z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego. W badanej populacji, tygodniowo diagnozowano 20 zawałów mięśnia sercowego w okresie zdefiniowanym jako „przedział ryzyka”, natomiast 3 zawały w „okresie kontrolnym”. W ten sposób określono 6-krotny wzrost ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów z grypą potwierdzoną badaniem laboratoryjnym. Nie obserwowano częstszego występowania zawału serca po upływie 7 dni od rozpoznania grypy.

Uwzględniając konkretne wirusy powodujące infekcje górnych dróg oddechowych, zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego w „przedziale ryzyka” stwierdzono dla:

  1. wirusa grypy typu B (10-krotny wzrost ryzyka)
  2. wirusa grypy typu A (5-krotny wzrost ryzyka)
  3. wirusa RSV (3,5-krotny wzrost ryzyka)
  4. innych wirusów (3-krotny wzrost ryzyka)

Na stronie artykułu możecie Państwo znaleźć animację przygotowaną przez czasopismo, przedstawiającą wyniki tego przełomowego badania (w języku angielskim).

Źródło:

Jeffrey C. Kwong, M.D. i wsp. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Engl J Med 2018; 378:345-353.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading