Najlepsza szczepionka przeciw COVID-19 to ta, którą można zaszczepić się jak najszybciej

Opublikowano w dniu: 18 marca 2021

Eksperci podkreślają, że w walce z COVID-19 ważne są wszystkie szczepionki. Każda z dostępnych obecnie na rynku szczepionek (mRNA Pfizer/BioNTech, mRNA Moderna, wektorowa AstraZeneca, wektorowa Janssen) skutecznie chroni przed hospitalizacją i zgonem z powodu COVID-19. Stąd też porównywanie różnych szczepionek przeciw COVID-19 jedynie na podstawie wyników badań, w których oceniano ochronę przed objawami COVID-19 może być mylące.

Opracowanie i wprowadzenie na rynek szczepionek przeciw COVID-19 jest wielkim krokiem do przodu. Zapotrzebowanie na szczepionki jest ogromne. Program masowych szczepień przeciw COVID-19 realizowany jest w tempie narzucanym głównie przez dostawy szczepionek. Dostępność do szczepionek przeciw COVID-19 jest na razie ograniczona. Oceniając przebieg pandemii i aktualną trudną sytuację epidemiologiczną COVID-19 należy podkreślić, że każde zrealizowane szczepienie przeciw COVID-19 jest ważne, ponieważ zapewnia wysoką ochronę przed hospitalizacją i zgonem z powodu COVID-19.

Cztery szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczone do obrotu w krajach UE. W kontrolowanych badaniach klinicznych, które były podstawą dopuszczenie tych szczepionek do obrotu potwierdzono ich skuteczność w ochronie przed hospitalizacją i zgonami z powodu COVID-19. A to oznacza, że szczepiąc się możemy ochronić siebie przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i jego najgorszymi konsekwencjami, a na poziomie ogólnego zagrożenia, pomóc zmienić kryzys zdrowia publicznego z powodu COVID-19 w możliwe do rozwiązania wyzwanie.

Wraz z informacją o dopuszczeniu każdej szczepionki do obrotu poznaliśmy wyniki badań klinicznych (efficacy) ogólnej skuteczności każdej szczepionki w ochronie przed objawami COVID-19.

  • 95% dla szczepionki mRNA Pfizer/BioNTech
  • 94,1% dla szczepionki mRNA Moderna
  • 60% dla szczepionki wektorowej AstraZeneca, w tym 54,9% przy odstępie między dawkami poniżej 6 tyg. i 82,4% przy odstępie między dawkami 12 tyg.
  • 66,9% dla szczepionki wektorowej Janssen

Eksperci podkreślają, że tych wartości nie można ze sobą porównywać i nie należy na ich podstawie wyciągać wniosków na temat różnic pomiędzy szczepionkami. Porównanie miałoby sens jedynie w sytuacji, kiedy różne szczepionki są oceniane w takich samych warunkach w ramach zaplanowanego badania klinicznego.

Parametrem skuteczności, który na tym etapie pandemii COVID-19 ma KLUCZOWE znaczenie jest OCHRONA przed HOSPITALIZACJĄ i ZGONEM z powodu COVID-19.

Skuteczność kliniczna (efficacy) szczepionek w kontrolowanych badaniach klinicznych 3 fazy potwierdziła PEŁNĄ OCHRONĘ przed hospitalizacją i zgonem z powodu COVID-19.

Wysoka skuteczność kliniczna szczepionek przeciw COVID-19 jest teraz na bieżąco sprawdzana w kolejnych wynikach oceny EFEKTYWNOŚCI (skuteczności rzeczywistej, effectiveness) szczepionek stosowanych w masowych programach szczepień przeciw COVID-19 w poszczególnych krajach. , np. w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Szkocji.

Skuteczność kliniczna i efektywność szczepionki to dwa różne spojrzenia na tę samą szczepionkę. Oczywistym jest, że efektywność szczepionki zwykle jest niższa niż skuteczność badana w kontrolowanych warunkach badania klinicznego, chociażby ze względu na liczne czynniki zaburzające, takie jak: organizacja szczepień, zaburzone schematy szczepień, występowanie kolejnych wariantów krążącego patogenu. Jednak wysokie wartości skuteczności klinicznej szczepionki odzwierciedlają potencjał jej działania w warunkach rzeczywistych, kiedy realizowane są już programy szczepień „w polu” (więcej o różnicy między skutecznością a efektywnością szczepionek).

W prawdziwej walce z COVID-19 dostępne na rynku szczepionki są porównywalne.

 

Aby ocenić czy szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, firma prowadzi kolejne etapy badań klinicznych. W badaniach tych szczepionki oceniane są indywidualnie, nie porównuje się kilku szczepionek przeciw COVID-19 w jednym zaplanowanym badaniu klinicznym. Poszczególne badania uwzględniają różne punkty końcowe, prowadzone są w różnych krajach i czasie, z czym bezpośrednio związana jest sytuacja epidemiologiczna i etap epidemii w danym kraju, w tym np. udział w zakażeniach poszczególnych wariantów wirusa SARS-CoV-2.

Najlepszą obecnie szczepionką przeciw COVID-19, jest ta którą można zaszczepić się jak najszybciej.

MATERIAŁY DO POBRANIA
Materiały źródłowe

Wynik badania klinicznego szczepionki Pfizer-BioNTech

Wynik badania klinicznego szczepionki Moderna

Wynik badania klinicznego szczepionki AstraZeneca

  • Voysey M. i wsp. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. The Lancet 2020, 397: P99-P111.
  • Voysey M. i wsp. Single dose administration, and the influence of the timing of the booster dose on immunogenicity and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine. The Lancet 2021.

Wynik badania klinicznego szczepionki Janssen

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading