Stanowiska eksperckie w sprawie szczepionki AstraZeneca przeciw COVID-19 i zakrzepicy

Opublikowano w dniu: 15 marca 2021

Do 10 marca 2021 roku zgłoszono 30 przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wśród niemal 5 milionów osób zaszczepionych preparatem firmy AstraZeneca w krajach UE/EOG. Z dotychczasowych informacji wynika, że liczba zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych nie jest wyższa niż obserwowana w populacji ogólnej. EMA stoi na stanowisku, że korzyści wynikające ze szczepienia nadal przeważają nad ryzykiem i szczepionkę AstraZeneca można nadal podawać w trakcie dochodzenia w sprawie przypadków zakrzepicy z zatorami. Profil bezpieczeństwa szczepionki nie uległ zmianie, a odnotowane zdarzenia zakrzepowo-zatorowe nie mają związku przyczynowo-skutkowego ze szczepieniem.

EMA’s safety committee continues investigation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events – further update.15.03.2021.

Na świecie podano ponad 268 mln dawek różnych szczepionek przeciwko COVID-19, nie stwierdzono żadnego zgonu powiązanego ze szczepieniem. Komisja WHO ekspertów ds. szczepień SAGE nie ustaliła dotychczas związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem szczepionki wektorowej AstraZeneca a występowaniem zdarzeń zakrzepowo-zatorowych.

W Polsce przeanalizowano zgłoszenia o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP), dotyczące serii ABV5300 szczepionki AstraZeneca, które wpłynęły do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wstępnie nie potwierdzono związku szczepienia z wystąpieniem epizodu zakrzepowo-zatorowego.

ISTH wydało stanowisko dotyczące szczepionki firmy AstarZeneca przeciwko COVID-19 i zakrzepicy, w którym zaleca, aby wszystkie osoby kwalifikujące się do szczepienia nadal otrzymywały szczepionkę przeciw COVID-19, pomimo niedawnych decyzji Austrii, Danii, Norwegii i Islandii o okresowym zawieszeniu stosowania szczepionki z powodu odnotowanych incydentów zakrzepicy.

Z oceny podanych 11 mln dawek szczepionki AstraZeneca w UK oraz częstości występowania przypadków zakrzepicy w populacji szczepionej i nieszczepionej wynika brak związku przyczynowego pomiędzy podaniem szczepionki AstraZeneca i wystąpieniem zakrzepicy. Działania władz duńskich, norweskich, islandzkich i irlandzkich, gdzie okresowo zawieszono stosowanie szczepionki mają charakter zapobiegawczy na czas prowadzenia dochodzenia. Zakrzepy krwi mogą występować naturalnie i nie są rzadkie.

14.03. br. komunikat przekazała również firma AstraZeneca, wskazując, że przeanalizowała 17 mln przypadków osób zaszczepionych w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej. Dogłębna analiza nie wykazała, aby istniało zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich czy trombocytopenii niezależnie od grupy wieku, płci, podanej serii szczepionki lub kraju.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading