Kontrowersje wokół szczepionki MMR - doświadczenia Brytyjczyków po 10 latach od opublikowania artykułu Wakefielda

Opublikowano w dniu: 15 marca 2012

Szczególne zainteresowanie szczepionką MMR wywołał artykuł Wakefielda z 1998 r., w którym autor wskazywał na związek pomiędzy podaniem szczepionki MMR a wystąpieniem autyzmu. Mimo, iż przedstawione wyniki zostały zakwestionowane, a zależność pomiędzy podaniem szczepionki MMR a wystąpieniem autyzmu nigdy nie została wykazana, opublikowanie artykułu i rozpowszechnienie informacji przez media skutkowało wzrostem nastrojów antyszczepionkowych oraz spadkiem szczepień MMR.
Brytyjscy naukowcy po 10 latach od opublikowania fałszywych wyników badań Wakefielda przeprowadzili badanie wśród 24 matek celem określenia stosunku rodziców do szczepionki MMR. Wyniki badania wskazują, że malejąca grupa rodziców, którzy obecnie odrzucają szczepienie MMR składa się głównie z osób o radykalnych poglądach antyszczepionkowych. Natomiast rodzice, którzy opowiadają się za szczepionkami monowalentnymi mogą być pod wpływem informacji o rzekomo szkodliwym działaniu szczepionki MMR.

Źródło – szczegółowe informacje na temat badania brytyjskich naukowców nad stosunkiem rodziców do szczepionki MMR dostępne są na stronie internetowej – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11020883)

Opracowanie:
Natalia Parda,
dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading