VII Europejski Tydzień Szczepień, 21-27 kwietnia 2012

Opublikowano w dniu: 15 marca 2012

„Zapobiegaj. Chroń. Szczep”. Pod takim hasłem obchodzony będzie przez państwa członkowskie VII Europejski Tydzień Szczepień koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia. Celem inicjatywy jest promowanie szczepień oraz podkreślanie ich roli w zapobieganiu chorobom i ratowaniu życia ludzkiego. Grupą docelową prowadzonych działań są przede wszystkim rodzice, specjaliści branży medycznej, krajowi decydenci oraz media. Szczególny nacisk został położony na dotarcie do populacji z grup ryzyka oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień.
(szczegółowe informacje na temat Europejskiego Tygodnia Szczepień dostępne są na stronie internetowej – http://eiw.euro.who.int/).

Opracowały:
Natalia Parda
Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading