Jak wyglądają schematy szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce w różnych krajach?

Schemat szczepień przeciw odrze obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Wynika to stąd, że po podaniu 1 dawki odporność na odrę występuje u ok. 90-95% zaszczepionych. Dopiero podanie drugiej dawki szczepionki prowadzi do uodpornienia 98-99% zaszczepionych.

Zgodnie z zaleceniami pierwszą dawkę szczepionki MMR podajemy nie wcześniej niż po ukończeniu przez dziecko 12 miesięcy. Druga dawka podawana jest w różnych krajach w różnym czasie. Obowiązuje w tym wypadku minimalny odstęp pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki- 4 tygodnie.

W Polsce pierwszą dawkę szczepionki MMR podajemy w wieku 13–15 miesięcy, drugą w wieku 6 lat.

W Stanach Zjednoczonych pierwsza dawka szczepionki podawana jest w wieku 12–15 miesięcy, druga w wieku 4-6 lat.

W krajach europejskich drugą dawkę podaje się w różnym czasie. W kilku krajach drugą dawkę podaje się 4 tygodnie po pierwszej (np. w Austrii) lub w 2. roku życia (np. we Francji, Niemczech, Szwajcarii). W niektórych krajach druga dawka podawana jest między 4 a 6 m.ż. (Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska). Są też kraje, w których drugą dawkę MMR podaje się później, na przykład w 10. roku życia (Belgia, Słowacja), a nawet dopiero w 13. roku życia (Estonia, Norwegia).

Na Ukrainie pierwsza dawka podawana jest po ukończeniu 12 m.ż., druga dawka w wieku 6 lat.

W Argentynie, Brazylii, Ekwadorze pierwsza dawka szczepionki podawana jest po ukończeniu 12 miesięcy, druga podawana jest po kolejnych 3-6 miesiącach.

W sytuacjach wyjątkowych ze wskazań epidemiologicznych lub w sytuacji zwiększonego narażenia na odrę w niektórych krajach realizowane są szczepienia niemowląt po ukończeniu 6 mies. życia. Jednak dawki podanej w drugim półroczu życia dziecka nie należy wliczać do schematu szczepienia, a po ukończeniu 12 mies. życia dziecko należy zaszczepić 2 dawkami MMR zgodnie z obowiązującym w danym kraju kalendarzem szczepień. Takie zalecenia są znane na Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych (w przypadku planowanych podróży z niemowlęciem).

Szczepienie MMR jest obowiązkowe w Polsce, Bułgarii, Łotwie, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, Słowacji, Słowenii, Francji.

Szczegółowe informacje na temat schematu szczepień w krajach Unii Europejskiej można znaleźć na stronie ECDC.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Odra

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading