Czy kolejne dawki szczepienia przeciw COVID-19 można podawać w różnych krajach?

Każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciw COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego za granicą.

Minister Zdrowia w komunikacie z dnia 4 października 2021 r. przedstawił warunki uznania szczepienia przeciw COVID-19 wykonanego poza granicami Polski oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC).

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej wykonanie szczepienia w innym kraju oraz po realizacji pełnego schematu szczepienia, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany UCC, który pacjent będzie mógł samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnych „mObywatel” i „mojeIKP” lub poprosić o jego wydrukowanie z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień.

Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia wykonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  1. Oryginału, wraz z kopią, dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  2. Tłumaczenia na język polski dokumentu o którym mowa w pkt 1. przez tłumacza przysięgłego,
  3. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgodę na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) UCC po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

Dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 1. (kopia) oraz pkt 2.–3. (kopia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Więcej szczegółów organizacyjnych podano w komunikacie.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2021

Powiązane artykuły:

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19