EMA doprecyzowała zapis dotyczący odstępu pomiędzy podaniem 2 dawek szczepionki mRNA przeciw COVID-19 Comirnaty

Opublikowano w dniu: 28 stycznia 2021

28 stycznia 2021 roku Europejska Agencja Leków uaktualniła druki informacyjne (Charakterystykę Produktu Leczniczego i Ulotkę dla pacjenta) szczepionki mRNA przeciw COVID-19 o nazwie Comirnaty. Doprecyzowano zapis dotyczący odstępu pomiędzy podaniem 1 i 2 dawki szczepionki z dotychczasowego nie mniej niż 21 dni na 3 tygodnie. Taką zmianę zalecił Komitet Naukowy ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), wskazując tym samym swoje stanowisko w sprawie zalecanych odstępów pomiędzy podaniem 2 dawek szczepionki.

Wyjaśniono, że uczestnicy badań klinicznych, które stanowiły podstawę oceny skuteczności ocenianej w procesie dopuszczenia szczepionki do obrotu, otrzymywali 2 dawki szczepionki w odstępie od 19 do 42 dni. W grupie tej 93,1% uczestników otrzymało drugą dawkę szczepionki z zachowaniem odstępu od 19 do 23 dni po pierwszej. dawce. Obecnie nie ma danych z badań klinicznych dotyczących wyników skuteczności szczepionki podawanej poza wskazanymi odstępami.

Tym samym Europejska Agencja Leków nawiązała do toczącej się w środowisku medycznym dyskusji na temat możliwego wydłużenia odstępu czasu pomiędzy podaniem 2 dawek szczepionki mRNA przeciw COVID-19.

Uaktualniona Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki Comirnaty (na razie w języku angielskim).

Odstęp pomiędzy podaniem 2 dawek szczepionki mRNA Comirnaty powinien wynosić 3 tygodnie.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading