Stanowisko Globalnego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień WHO dotyczące zgonów po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech

Opublikowano w dniu: 25 stycznia 2021

19 stycznia 2021 roku Grupa ds. Bezpieczeństwa Szczepień przeciw COVID-19 Globalnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Szczepień (GACVS) WHO dokonała przeglądu raportów i dostępnych danych dotyczących zgonów bardzo słabych, starszych osób zaszczepionych szczepionką przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech (nazwa szczepionki BNT162b2, w UE zarejestrowanej pod nazwa Comirnaty). Eksperci GACVS nie potwierdzili związku szczepienia przeciw COVID-19 ze zgonami starszych zaszczepionych osób.

W spotkaniu Komitetu GACVS uczestniczyli dodatkowo eksperci Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Szczepień w Uppsali (UMC), którzy przedstawili przegląd zgonów zgłoszonych po szczepieniu przeciw COVID-19 w Europie (sieć EudraVigilance) oraz w globalnej bazie danych WHO (sieć VigiBase).

Na podstawie szczegółowego przeglądu naukowego dostępnych informacji Komitet GACVS przedstawił następujące wnioski:

Aktualne doniesienia nie sugerują żadnego nieoczekiwanego lub niepożądanego wzrostu liczby zgonów osób słabych, starszych lub jakichkolwiek nietypowych działań niepożądanych po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Odnotowane zgłoszenia są zgodne z oczekiwanymi, ogólnymi wskaźnikami śmiertelności i przyczynami zgonów w populacji słabych, starszych osób. Dostępne informacje nie potwierdzają udziału szczepionki w zgłaszanych przypadkach śmiertelnych. Grupa ds. Bezpieczeństwa Szczepień przeciw COVID-19 Komitetu GACVS potwierdziła, że korzyści ze stosowania szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) u osób starszych zdecydowanie przewyższają ryzyko. Eksperci nie zalecają obecnie żadnej zmiany zaleceń dotyczących bezpieczeństwa tej szczepionki.

Poszczególne kraje powinny nadal monitorować bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19 i wspierać rutynową opiekę nad pacjentem po szczepieniu, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień. Komitet zaleca, aby dane dotyczące podejrzewanych działań niepożądanych były gromadzone i poddawane ciągłej weryfikacji – na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym – w miarę realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 na świecie.

Podkomitet GACVS będzie monitorował dane dotyczące bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 i w razie potrzeby aktualizował wszelkie zalecenia.

Więcej informacji:

Zgony osób starszych po szczepieniu przeciw COVID-19. Norwescy lekarze uspokajają.