Analiza ryzyka zgonu wśród zaszczepionych i niezaszczepionych

Opublikowano w dniu: 20 grudnia 2021

W raporcie ekspertów NIZP PZH-PIB przedstawiono wstępne dane dotyczące umieralności ogólnej i umieralności z powodu COVID-19 w populacji osób nieszczepionych i szczepionych przeciw COVID-19 w Polsce. Wyższe współczynniki umieralności z powodu COVID-19 wśród nieszczepionych, w porównaniu z zaszczepionymi, obserwowano we wszystkich grupach wiekowych, w tym >138-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 61–70 lat oraz 126-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 71–80 lat.

W opisanym badaniu obserwacyjnym wykorzystano dane za okres od 1 stycznia do 10 października 2021 roku otrzymane z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Analizą objęto łącznie 34 037 616 osób w wieku ≥11 lat, w tym 18 747 859 nieszczepionych i 15 289 757 szczepionych przeciwko COVID-19. W celu oceny umieralności ogólnej i z powodu COVID-19 porównano wskaźniki umieralności (liczba zgonów/1000 osobodni) w grupie nieszczepionej i szczepionej.

Wskazano, że współczynnik umieralności ogólnej skorygowany o wiek, wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciw COVID-19, był >5-krotnie większy (skorygowane ryzyko względne [aRR]: 5,4 [95% CI: 5,35–5,44]). Współczynnik umieralności ogólnej wśród nieszczepionych, w porównaniu z zaszczepionymi, był większy we wszystkich grupach wiekowych, w tym >7,5-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 71–80 lat oraz 5-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku >80 lat. Skorygowany o wiek współczynnik umieralności z powodu COVID-19 wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, był prawie 60-krotnie większy (aRR: 5,4 [95% CI: 5,35–5,44]).

Większe współczynniki umieralności z powodu COVID-19 wśród nieszczepionych, w porównaniu z zaszczepionymi, obserwowano we wszystkich grupach wiekowych, w tym >138-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 61–70 lat oraz 126-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 71–80 lat.

Autorzy raportu podkreślili, że opracowanie dotyczy badania obserwacyjnego, bez doboru losowego, dlatego badane grupy mogą się różnić pod względem stanu zdrowia, obecności czynników ryzyka (np. chorób współistniejących) i podejmowanych zachowań zdrowotnych. Stad też wyników badania nie należy interpretować jako skuteczności rzeczywistej szczepienia przeciwko COVID-19, natomiast stanowią one przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mniejsza umieralność ogólna z powodu COVID-19), jaką odnoszą osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Materiały źródłowe

Wojtyniak B., Rabczenko D., Juszczyk G. Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu Covid-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw Covid-19″. NIZP PZH-PIB.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading