Komunikat MZ w sprawie uznania szczepienia przeciw COVID-19 wykonanego poza granicami Polski oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 z uwzględnieniem dawki przypominającej

Opublikowano w dniu: 21 grudnia 2021

Minister Zdrowia poinformował, że od 22 grudnia każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który został zaszczepiony poza granicami kraju przeciw COVID-19 w schemacie podstawowym oraz dawką przypominającą może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej szczepień w krajowym systemie ewidencji szczepień prowadzonych w systemie e-Zdrowie (P1) i wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC).

W odniesieniu do szczepień podstawowych, warunkiem jest szczepienie preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub równoważną szczepionką wskazaną w wykazie odpowiedników szczepionek prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

W przypadku dawki przypominającej, do krajowego systemu ewidencji szczepień, możliwe jest wprowadzenie szczepienia przeprowadzonego szczepionką zgodną z wykazem szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce.

Na podstawie wprowadzonej ww informacji, w systemie e-Zdrowie, zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC).

UCC można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta, z aplikacji mobilnej „mObywatel” lub można poprosić o wydrukowanie UCC podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

Przewidziane są dwie ścieżki postępowania:

  • Dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju

W celu wprowadzenia danych do krajowego systemu ewidencji szczepień należy przedłożyć w punkcie szczepień certyfikat UCC potwierdzający przyjęcie każdej z dawek. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.

Warunkiem niezbędnym do uznania na podstawie UCC szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

    • Oryginału UCC wraz z kopią, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID- 19 poza granicami kraju,
    • Oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia

W przypadku osób, które przyjęły szczepienie poza UE i legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie w punkcie szczepień następujących dokumentów:

  • Oryginału wraz z kopią dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  • Tłumaczenia na język polski ww dokumentu (zaświadczenia) przez tłumacza przysięgłego,
  • Oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dostarczone dokumenty, za wyjątkiem oryginału zaświadczenia, włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Aktualny wykaz punktów szczepień.

Materiały źródłowe

Komunikat nr 16 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC) z uwzględnieniem dawki przypominającej. 20.12.2021

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading