Aktualny raport na temat bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV

Opublikowano w dniu: 22 sierpnia 2017

Aktualny raport na temat bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV

Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV są na rynku od 2006 r. Dotychczas na świecie podano ponad 270 mln dawek tych szczepionek. Stąd też mamy ogromną wiedzę dotycząca ich profilu bezpieczeństwa. Aktualną ocenę bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV przygotował Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień (Global Advisory Committee on Vaccine Safety –  GACVS), działający pod patronatem WHO. Ze szczegółowej analizy wyników badań klinicznych, zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dostępnych danych z piśmiennictwa opisujących bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV wynika, że:

•    po wprowadzeniu szczepionek przeciw HPV na rynek podkreślano ryzyko reakcji anafilaktycznej (częstość występowania 1,7 przypadków/milion podanych dawek) oraz omdlenie jako częsta odpowiedź lękowa lub stres związany z zastrzykiem wśród nastolatków. Nie stwierdzono innych objawów niepożądanych. Szczepionki HPV uznawano za wyjątkowo bezpieczne.
•    w ostatnich latach w doniesieniach z Danii, Szwecji oraz Francji opisywano przypadki zespołu Guillain-Barré (GBS) po szczepieniu przeciw HPV. W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w populacji gdzie podano 10,4 mln dawek oraz z amerykańskiej bazy danych VAERS  i VSD, gdzie łącznie zbadano reakcje po podaniu ponad 62 mln  dawek, zdecydowanie wykluczono ryzyko wystąpienia zespołu po podaniu szczepionki.
•    w odniesieniu do sygnałów z Danii i Japonii dotyczących występowaniu dwóch rzadkich zespołów bólu i dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV CRPS- (kompleksowego zespołu bólu regionalnego związanego z przewlekłym schorzeniem kończyny) oraz POTS- (zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej związanym z nieprawidłowym przyspieszeniem pracy serca podczas siadania lub wstawania) dostępnymi na rynku szczepionkami przeciw HPV nie potwierdzono w żadnym przypadku występowania związku przyczynowego między podaniem szczepionki a pojawieniem się objawów któregokolwiek z wymienionych zespołów chorobowych. Dodatkowo wskazano, że obydwa wymienione schorzenia mogą występować tak u dziewcząt jak i chłopców i występowały u osób szczepionych i nie zaszczepionych. Zespół CRPS i zespół POTS rozpoznawane są każdego roku u średnio 150/1 mln dziewcząt i młodych kobiet w wieku 10-19 lat.
•    potwierdzeniem bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV są również dane dotyczące podawania tych szczepionek kobietom, które nie wiedziały, że są w ciąży. Wynika z nich, ze niezamierzone podanie szczepionki przeciw HPV w okresie ciąży nie powoduje żadnych znanych działań niepożądanych u matki lub niemowlęcia.

Cały raport Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień, 7-8 .06.2017.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading