Zielone światło Ministerstwa Zdrowia dla powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom

Opublikowano w dniu: 27 sierpnia 2020

We wtorek 25 sierpnia br. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uwzględniający wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom.

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowe szczepienia dzieci zostaną rozszerzone o szczepienia przeciw rotawirusom. Szczepienia będą dotyczyły dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 24. tygodnia życia, urodzonych po 31 grudnia 2020 roku.

Konsultacje publiczne trwają tylko przez 7 dni od daty opublikowania projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia do konsultacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337501/katalog/12712184#12712184

Rotawirusy należą do czynników najczęściej wywołujących biegunki zakaźne u niemowląt i małych dzieci od 4. do 24. miesiąca życia. Najcięższy przebieg choroby występuje u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, ze względu na szybkie odwodnienie organizmu. Do zakażenia rotawirusem dochodzi drogą pokarmową (fekalno-oralną) lub kropelkową. Transmisja wirusa może odbywać się również przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, jak również przez styczność z zanieczyszczoną powierzchnią czy przedmiotami, lub przez wodę pitną. Największa zapadalność na choroby wywołane przez rotawirusy występuje w grupie dzieci do ukończenia 5 roku życia. U prawie wszystkich dzieci do 5 roku życia stwierdza się swoiste przeciwciała świadczące o kontakcie z rotawirusami. Ciężki przebieg choroby i hospitalizacja z powodu biegunki rotawirusowej może rozwinąć się u każdego dziecka. Nasilone wymioty i biegunka mogą prowadzić do odwodnienia, które wymaga hospitalizacji. Meldunki w zakresie zachorowania na wybrane choroby zakaźne wskazują, że liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wyniosła 62 233 osób (zapadalność 162,1; 74% hospitalizacji), w tym 55% (34 019 przypadki; zapadalność 88,6) stanowiły zachorowania na zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, z których 90,3% było hospitalizowanych. Natomiast z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnym lub potwierdzonym podłożu infekcyjnym w 2017 r. hospitalizowano 53 707 dzieci, a w 2018 r. 64 500 dzieci, w tym głównie dzieci do 5 roku życia. W 2018 r. zapadalność (ogółem) w tej grupie wynosiła 967,8/100 tys., a w 2017 r. 1377,6/100 tys. W 2017 r. zarejestrowano 32 995 zachorowań, a w 2018 r. – 23 263 wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy. W 2018 r. zapadalność w całej populacji wynosiła 60,6/100 tys., a w 2017 r. – 85,9/100 tys. Najwięcej zachorowań, występowało u dzieci do 4 roku życia, w 2018 r. zapadalność (ogółem) w tej grupie wynosiła 967,8/100 tys., a w 2017 r. – 1377,6/100 tys. W 2019 r. zarejestrowano 34 019 zachorowań, dając zapadalność 60,6/100 tys.

Zestawienia kosztu leczenia wskazują na znaczące obciążenie systemu ochrony zdrowia kosztami leczenia biegunek rotawirusowych, co potwierdzają dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Według danych NFZ w 2017 r. hospitalizowano 25 214 dzieci, w 2018 r. 17 859 dzieci, a w 2019 r. 23 045 dzieci do 5 roku życia z powodu nieżytu jelitowego wywołanego przez rotawirusy. Koszt udzielonych świadczeń wyłącznie związanych z hospitalizacją dzieci do 5 roku życia o potwierdzonej infekcji rotawirusowej w kolejnych latach 2017 – 2019 wyniósł: 55 098 520 zł; 41 385 685 zł; 63 730 940 zł. Aktualnie hospitalizacje dzieci zakażonych rotawirusami są istotnym wyzwaniem z punktu widzenia organizacji i finasowania opieki zdrowotnej. Szacuje się, że rotawirusy są przyczyną ok. 11 tys. zakażeń wewnątrzszpitalnych u dzieci do 5 roku życia. Wciągu 5 pierwszych lat życia do szpitala trafia 1 na 20 dzieci. Dodatkowo, szacuje się, że rocznie w Polsce ok. 52 000 dzieci korzysta z pomocy doraźnej z powodu zakażeń rotawirusowych, a około 207 000 jest leczonych z tego powodu w podstawowej opiece zdrowotnej. Stąd też, zasadnym jest objęcie szczepieniami całej grupy dzieci nowonarodzonych obejmując profilaktyką cały rocznik urodzeniowy.

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close