Urszula Czajka

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH
Zakład Badania Surowic i Szczepionek

Mgr Urszula Czajka jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH związana jest od 2002 roku, przy czym w 2006 roku podjęła pracę w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek, gdzie zajmuje się kontrolą jakości szczepionek zwalnianych na rynek polski. Obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Ewidencji oraz Kontroli Jakości i jest audytorem wewnętrznym NIZP-PZH.

Dorobek naukowy Urszuli zawiera 15 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zdrowia publicznego i chorób zakaźnych.

W 2013 roku zdobyła Dyplom i nagrodę The American Society for Microbiology za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepszy Plakat na polsko-czeskiej probiotycznej konferencji “Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference”.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z badaniami skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2022