Prof. dr hab. Danuta Naruszewicz-Lesiuk
(1931 - 2023)

Epidemiolog, wakcynolog, lekarz, uczennica prof. Karola Kostrzewskiego. W 1955 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny. W latach 1980-1989 pełniła funkcję p.o. Kierownika Zakładu Epidemiologii PZH. W okresie 1967-2000 kierownik Studium Sanitarno-Higienicznego, działu dydaktycznego PZH. Członek Rady Programowo Metodycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Uczestnik seminariów poświęconych szkoleniu pracowników zdrowia publicznego, organizowanych przez WHO. Sekretarz naukowy PZH. Sekretarz zespołu koordynującego Międzyresortowy problem MR-12 pod nazwą ”Wpływ skażeń środowiska na zdrowie i życie człowieka”. Koordynator zadania mającego na celu wprowadzenie zmian organizacji badań naukowych i ich finansowania w latach 70-tych XX wieku. Sekretarz, redaktor działu, redaktor (1989-1991), a następnie zastępca redaktora Przeglądu Epidemiologicznego, gdzie powierzone funkcje Pani Profesor sprawowała łącznie przez okres 25 lat, następnie do 2018 roku sprawowała funkcję zastępcy redaktora w ramach działalności społecznej. Przewodnicząca terenowej komisji do badań nadzoru nad badaniami na ludziach (późniejszej Komisji Etyki Badań Naukowych). Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym przez okres 16 lat, w tym 13 lat – Przewodnicząca Komisji Epidemiologii, a przez 3 lata – Komisji Kształcenia Kadr. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, obecnie członek honorowy. Członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Członek Komitetu Ekologii Człowieka PAN.

 

Na początku swojej kariery Profesor Naruszewicz przyczyniła się do opanowania epidemii najgroźniejszych chorób zakaźnych poprzez współorganizowanie masowych szczepień przeciw durowi brzusznemu, błonicy oraz poliomyelitis. Przez wiele lat była kluczową postacią w Zakładzie Epidemiologii PZH, ponieważ zawsze była na miejscu podczas gdy inni przedstawiciele kierownictwa (m.in. inni wybitni wakcynolodzy tacy jak prof. J.K. Kostrzewski, prof. A. Gałązka oraz prof. W. Magdzik często służbowo podróżowali lub zmieniali miejsca pracy. Pani Profesor owocnie nawiązywała współpracę wewnątrz- i między-instytutową, co umożliwiało na kompleksowe opracowanie i rozpoznawanie trendów epidemiologicznych chorób zakaźnych u dzieci. Szeroka współpraca z pediatrami i neurologami pozwoliła na ocenę szkód zdrowotnych wyrządzanych dzieciom przez odrę i powikłania w przebiegu tej choroby. Ocena mocy immunogennej szczepionek odrowych, krztuścowych i durowych wniosła istotny wkład w problematykę zapobiegania chorobom zakaźnym. Pani Profesor czynnie przyczyniła się do zapobieżenia zawleczeniu dżumy i cholery do Polski.

Prof. Danuta Naruszewicz zmarła 3 maja 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Pani Profesor nagraną w 2018 roku:

 

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023
Materiały źródłowe

Serokowa D. Jubileusz 50-lecia pracy profesora zw. dr hab. nauk med. Danuty Naruszewicz-Lesiuk. Epidemiological review 2005, 59(4): V-VI.

Jak zwalczono choroby zakaźne w PRL i dlaczego wkrótce nie damy sobie z nimi rady (wywiad z prof. D. Naruszewicz-Lesiuk), autor: K. Zioło-Pużuk

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading