Wpływ sytuacji społeczno-ekonomicznej na akceptację szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano w dniu: 17 listopada 2021

Badacze przeanalizowali sytuację społeczno-ekonomiczną osób, które się nie zaszczepiły: wahają się lub odmawiają szczepienia. Z ich analizy wynika, że sytuacja ekonomiczna jest najsilniejszym predyktorem odmowy przyjęcia szczepionki.

Zespół badaczy z Instytutu Maxa Plancka, zajmujący się prawem społecznym i polityką społeczną prześledził czynniki, które mają znaczący wpływ na postawy względem szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Korzystając z wyników badania Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe Corona Survey (SHARE), w którym bada się zdrowie, starzenie się i elementy związane z emeryturą w Europie, przyjrzeli się, co ma wpływ na decyzję o szczepieniu wśród osób zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19. Do analizy włączono ponad 47 tysięcy badanych w wieku powyżej 50 lat z Europy i Izraela. Średnia liczba niezaszczepionych dla wszystkich badanych krajów wynosiła 18%, jednak należy zwrócić uwagę na bardzo duże różnice wyszczepienia osób w tej grupie pomiędzy krajami. Dla przykładu na Malcie i w Danii zaszczepionych było ponad 95% osób powyżej 50 roku życia, a w Bułgarii tylko 21%.

Badacze przeanalizowali sytuację społeczno-ekonomiczną osób, które się nie zaszczepiły: wahają się lub odmawiają szczepienia. Z ich analizy wynika, że sytuacja ekonomiczna jest najsilniejszym predyktorem odmowy przyjęcia szczepionki. Jak się okazuje, największa liczba osób, które się nie zaszczepiła to osoby z najniższymi dochodami (odpowiednimi dla każdego z badanych krajów), a najmniej niezaszczepionych jest wśród osób z najwyższymi dochodami.

Zostały również zbadane subiektywne odczucia respondentów względem swojej sytuacji finansowej. Do tego celu służyło pytanie w jakim stopniu (od bardzo łatwo do bardzo trudno) „wiążą koniec z końcem”, czyli innymi słowy jak łatwo bądź trudno jest im dopiąć budżet domowy.  Spośród osób, które oceniły swoją sytuację ekonomiczną jako „jest mi bardzo trudno związać koniec z końcem” co trzecia była niezaszczepiona, a wśród tych, które zadeklarowały, że „jest mi bardzo łatwo związać koniec z końcem” niezaszczepiona była tylko co dwunasta osoba.

Wyraźne różnice zostały zaobserwowane również w odniesieniu do statusu zawodowego respondentów. Wśród osób, które zadeklarowały się jako bezrobotne niebędące emerytkami/emerytami niezaszczepiona była co czwarta osoba, a wśród emerytów ze stałymi dochodami niezaszczepiona była tylko co dziewiąta osoba.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading