Tomasz Sobierajski

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Tomasz Sobierajski  jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii i adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tomasz Sobierajski  zajmuje się socjologią, edukacją, socjologią zdrowia, wakcynologią społeczną i metodologią badań społecznych. Jest cenionym badaczem społecznym, projektującym i realizującymi badania dla polskich i zagranicznych organizacji rządowych, pozarządowych oraz firm międzynarodowych. Jest autorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad setki projektów badawczych. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej na uniwersytetach w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na płaszczyźnie lekarz-pacjent.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2019