Tomasz Sobierajski

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Tomasz Sobierajski  jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii i profesorem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tomasz Sobierajski  zajmuje się socjologią, edukacją, socjologią zdrowia, wakcynologią społeczną i metodologią badań społecznych. Jest cenionym badaczem społecznym, projektującym i realizującymi badania dla polskich i zagranicznych organizacji rządowych, pozarządowych oraz firm międzynarodowych.

Jest autorem kilkunastu książek, w tym bestselerowego podręcznika „33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować” oraz niezwykle cenionej monografii „Społeczny kontekst szczepień. Wprowadzenie do wakcynologii społecznej i socjologii szczepień”. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jest autorem ponad stu projektów badawczych, realizowanych we współpracy z podmiotami administracji publicznej, pozarządowej i biznesu. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej i transformacji kulturowej na uniwersytetach w całej Europie. Jest maratończykiem.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2019