Szczepienie przeciw COVID-19 chroni przed wieloukładowym zespołem zapalnym dzieci

Opublikowano w dniu: 12 stycznia 2022

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci to rzadkie powikłanie po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Polega na uogólnionym stanie zapalnym, czego skutkiem są typowe objawy: wysoka gorączka i uszkodzenia różnych narządów. Szczepionka zapobiega powikłaniom po COVID-19 w postaci PIMS u dzieci w 91 procentach.

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrome), nazywany także MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) to nowa jednostka chorobowa, występująca u dzieci i młodych dorosłych, związana z przebytym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. U podłoża PIMS leży dysregulacja układu odpornościowego następująca w okresie ok. 4 tygodni po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2. Do najczęstszych powikłań należą zaburzenia kardiologiczne, w tym ostre uszkodzenie mięśnia sercowego z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wstrząs, nieprawidłowości w obrębie tętnic wieńcowych i zaburzenia rytmu serca. Śmiertelność w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) wynosi ok. 2%. Odpowiednie postępowanie, w tym monitorowanie, podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie immunomodulujące, pozwala na szybki powrót do pełni zdrowia zdecydowanej większości pacjentów.

7 stycznia w czasopiśmie MMWR opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego prowadzonego w Stanach Zjednoczonych, gdzie oceniono efektywność szczepionki mRNA Comirnaty w ochronie przed wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C). W badaniu wzięła udział grupa 102 dzieci w wieku 12-18 lat, u których zdiagnozowano MIS-C oraz 91 dzieci bez objawów COVID-19. Ocenę prowadzono w okresie od 1 lipca do 9 grudnia 2021 roku, w czasie dominacji wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2. U 58% dzieci obecna była ≥1 choroba przewlekła (w tym otyłość).

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech) podana zgodnie z 2-dawkowym schematem charakteryzowała się wysoką efektywnością w zapobieganiu MIS-C u dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat wynoszącą 91% (95% CI: 78–97).

Wynika badania stanowią silny argument dla zaleceń szczepień dzieci przeciw COVID-19.

Materiały źródłowe
  • Zambrano L.D. i wsp. Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA vaccination against multisystem inflammatory syndrome in children among persons aged 12–18 Years – United States, July–December 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 7 January 2022.
  • Okarska-Napierała m. i wsp. Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Przeglad Pediatryczny 2021; 2; 1-11.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading