Stanowisko WHO Europa oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień 2019

Opublikowano w dniu: 25 kwietnia 2019

Dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Biura Regionalnego WHO Europa oraz dr Andrea Ammon, Dyrektor Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) przedstawiły wspólne stanowisko z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień 2019.

Szczepienia zmieniły nasze społeczeństwa. Zwiększyły szanse osiągnięcia przez każde dziecko wieku dojrzałego a dorosłym dały szansę utrzymania dobrego stanu zdrowia i utrzymania jak najdłuższej zdolności do pracy. W krajach Regionu Europejskiego WHO mamy szansę ochrony poprzez szczepienia przed coraz większą liczbą chorób zakaźnych. Szczepienia są ogromnym osiągnięciem i opłacalną inwestycją w przyszłość wolną od chorób, przed którymi szczepienia chronią. Europejski Tydzień Szczepień 2019 podkreśla znaczenie postępu szczepień oraz znaczenia lekarzy, naukowców, polityków oraz rodziców (zwanych Bohaterami szczepień), którzy zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień.

Choroby zakaźne nie znają granic, dlatego też tak ważne są wspólne międzynarodowe wysiłki na rzecz ich kontroli. Przykładem jest wirus odry, który rozprzestrzeniał się w 2018 roku w Regionie Europejskim WHO będą powodem ponad 80 tys. zachorowań i  ponad 70 zgonów. Niestety dane z pierwszego kwartału 2019 roku wskazują, że ten trend się wciąż  utrzymuje. Wyeliminowanie takich chorób zakaźnych jak odra czy różyczka oraz ochrona dzieci i dorosłych przed innymi chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać drogą szczepień wymaga wspólnego działania, wysiłku oraz odpowiedzialności, które pozwolą osiągnąć wysoki wskaźnik stanu zaszczepienia w społeczeństwie. Zdaniem ekspertów WHO i ECDC wspólne stanowisko obu organizacji dotyczące szczepień powinno silnie wybrzmieć w każdej społeczności i każdej placówce ochrony zdrowia. W realizacji tych celów ogromną rolę odgrywają „Bohaterowie szczepień”, a więc wszyscy, którzy wspierają wysiłki zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat szczepień, udostępniają oparte na dowodach naukowych informacje o szczepieniach potrzebne do podejmowania świadomych decyzji o szczepieniach oraz pomagają dotrzeć ze szczepieniami do każdego dziecka. Dzięki informowaniu i udostępnianiu faktów na temat szczepień, każda osoba może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jak najwyższej ochrony przed chorobami zakaźnymi.

#BohaterowieSzczepień

#SzczepieniaDziałają

 

Źródło:

European Immunization Week, 2019. Joint statement: European Immunization Week.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading