Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat zgłoszonego projektu ustawy, która przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych

Opublikowano w dniu: 4 września 2018

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat zgłoszonego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych. NRL uważa, że taka zmiana może skutkować wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i w dalszej perspektywie może prowadzić do epidemii.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej projekt ustawy jest groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego, w szczególności w sytuacji, w której w Europie występują duże migracje ludności z obszarów, na których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne i gdzie występują choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom ochronnym udało się w Polsce wyeliminować. NRL wskazała, że zagrożenie epidemiologiczne związane z tymi zjawiskami jest realne, czego dowodem są doniesienia o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne takie jak odra. Rada stwierdziła, że według wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż przez szczepienia ochronne. Dlatego zmiany przewidziane w projekcie ustawy stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Według NRL rozwiązania zawarte w opiniowanym projekcie ustawy stoją w rażącej opozycji do wynikającego z treści art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zwalczania chorób epidemicznych.

Źródło:

Stanowisko nr 6/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading