ECDC opublikowało raporty roczne o występowaniu chorób zakaźnych w Europie 2016 roku

Opublikowano w dniu: 30 sierpnia 2018

W sierpniu 2018 roku Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raporty roczne podsumowujące występowanie wybranych chorób zakaźnych w 2016 roku. Raporty oparte są na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przesyłanymi do ECDC z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Obecnie opublikowano raporty roczne na temat tężca, świnki, inwazyjnej choroby meningokokowej oraz inwazyjnej choroby pneumokokowej. Poniżej przedstawiamy linki do raportów wraz z krótkim podsumowaniem każdego raportu.

Tężec https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-tetanus-rev.pdf

W 2016 roku w Europie odnotowano 89 przypadków tężca, w tym 48 potwierdzonych. W większości dotyczyły osób starszych po 65 roku życia, co wynika z niewystarczającego stopnia uodpornienia przeciw tężcowi  w tej grupie wieku. Zachorowania występowały najczęściej w miesiącach letnich, które sprzyjają aktywności na zewnątrz.

 

Świnka https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-mumps-rev.pdf

W 2016 roku odnotowano 14 795 przypadków świnki, z czego 77% było zgłoszonych z Czech, Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Większość zachorowań wystąpiła u dzieci i młodzieży. Połowa osób, które zachorowały została w przeszłości zaszczepiona dwiema lub więcej dawkami szczepionki przeciw śwince. Sytuację taką można wytłumaczyć zjawiskiem zanikania odporności poszczepiennej przeciw śwince przy braku naturalnej stymulacji.

 

Inwazyjna choroba meningokokowa

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-meningococcal-disease_1.pdf

W 2016 roku odnotowano 3 280 potwierdzonych przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej. Zmarły 304 osoby. Większość zachorowań, 60% odnotowano we Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Choroba występowała najczęściej wśród małych dzieci w wieku 1-4 lata. Większość zachorowań wywołały meningokoki serogrupy B, które najczęściej występowały w grupie osób powyżej 65 lat. W okresie od 2012 do 2016 roku obserwujemy mniej zgłoszeń choroby wywołanych meningokokami serogrupy C i B, ale więcej zgłoszeń zachorowań wywołanych meningokokami serogrupy W oraz Y. Częstość występowania zachorowań wywołanych przez serogrupę C była niska w krajach, gdzie prowadzone są powszechne szczepienia przeciw meningokokom serogrupy C.

 

Inwazyjna choroba pneumokokowa

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-pneumococcal-disease_0.pdf

W 2016 roku w Europie potwierdzono 21 986 przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej, najczęściej u osób powyżej 65 lat oraz niemowląt do 1 r. ż. Najczęstszą przyczyną zachorowań były pneumokoki typu 8, 3, 12F, 22F, 19A, 9N, 15A, 10A, 33F and 11A, stanowiły 64% wszystkich zachorowań. Wśród dzieci do 5 r.ż. zachorowania były w 71% wywołane przez typy pneumokoka nie wchodzące w skład dostępnych szczepionek. Wśród osób w wieku powyżej 65 lat, 74% zachorowań wywołały pneumokoki typów, które możemy znaleźć w składzie szczepionki polisacharydowej, a 30% w składzie szczepionki 13-walentnej.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading