Stan zaszczepienia wśród Polaków mieszkających w Norwegii znacznie niższy niż mieszkańców urodzonych w Skandynawii

Opublikowano w dniu: 9 czerwca 2021

Najnowszy tygodniowy raport epidemiologiczny Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego wykazuje, że po 5 miesiącach szczepień przeciw COVID-19, stan zaszczepienia co najmniej 1 dawką szczepionki  wśród Polaków powyżej 65 roku życia mieszkających w Norwegii wynosi 56%, w porównaniu z ponad 90% stanem zaszczepienia wśród osób urodzonych w krajach skandynawskich (Norwegii, Szwecji oraz Danii).

W dniu 9 czerwca 2021 r. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego opublikował cotygodniowy raport, w którym między innymi podsumowuje postęp programu szczepień przeciw COVID-19. W związku z tym, że osoby powyżej 65 roku życia były szczepione jako grupy priorytetowe, w pierwszej kolejności, ogólny stan zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 w całej populacji przekracza 94%, natomiast stan zaszczepienia dwoma dawkami przekracza 81%. Jednak stan zaszczepienia różni się według kraju pochodzenia. Wśród Polaków stan zaszczepienia pierwszą dawką wynosi obecnie 56%, natomiast stan zaszczepienia drugą dawką wynosi 43%.

W porównaniu:

  • wśród rezydentów urodzonych w krajach skandynawskich, stan zaszczepienia pierwszą dawką wynosi powyżej 90%, natomiast drugą dawką wynosi powyżej 80%.
  • wśród rezydentów urodzonych w Niemczech, stan zaszczepienia pierwszą dawką wynosi 87%, natomiast stan zaszczepienia drugą dawką wynosi 75%.
  • wśród rezydentów urodzonych na Litwie, stan zaszczepienia pierwszą dawką wynosi 40%, natomiast stan zaszczepienia drugą dawką wynosi 25%.

Opracowanie stanu zaszczepienia według kraju pochodzenia jest publikowane w tygodniowych raportach od 19 maja 2021 r. Instytut zaleca ostrożną interpretację danych, ponieważ większość imigrantów jest stosunkowo młodych i niewielu rezydentów powyżej 65 r.ż. obcego pochodzenia mieszka w Norwegii. Z drugiej strony, wszyscy mieszkańcy powyżej 65 r.ż. zarejestrowani w gminach powinni już otrzymać ofertę szczepienia. Różnice mogą więc odzwierciedlać sceptyczną postawę wobec szczepień, obawy lub inne czynniki wpływające na niższy odsetek zaszczepionych.

Norweski program szczepień od początku nastawiony był na maksymalną ochronę osób najbardziej narażonych na powikłania w przebiegu COVID-19. W związku z tym, pierwszymi grupami objętymi programem szczepień były osoby powyżej 65 roku życia, personel służby zdrowia oraz osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Szczepienia rozpoczęto w dniu 27 grudnia 2020 roku od najstarszych roczników. Szczepienia są dobrowolne i darmowe. Gminy przygotowują listy i w kolejności kontaktują się z każdą osobą, oferując szczepienie i w razie potrzeby przekazują materiały informacyjne. Urzędy państwowe publikują również liczne materiały w różnych językach i starają się dotrzeć z kampanią informacyjną do odbiorców szczepień.

W Polsce osoby w podeszłym wieku podobnie jak w Norwegii stanowiły priorytetową grupę szczepień przeciw COVID-19 i zostały objęte szczepieniami w pierwszym etapie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Od kwietnia 2021 roku uruchomiono rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 wszystkich osób powyżej 60 lat. Z danych ECDC dostępnych na platformie COVID-19 Vaccine Tracker wynika (dane na 09.06.2021), że w Polsce zaszczepionych przynajmniej 1 dawką jest 78% mieszkańców Polski w wieku 70-79 lat oraz 60% w wieku powyżej 80 lat. W związku z tym, że stan zaszczepienia wśród Polaków mieszkających w Norwegii jest bardziej zbliżony do ogólnej sytuacji w Polsce niż do sytuacji w Norwegii, może wskazywać na to, że niektóre czynniki, które zniechęcają do szczepienia seniorów w Polsce mogą także wpływać na rodaków mieszkających za granicą.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading