Sprawdzone sposoby budowania zaufania do szczepień

Opublikowano w dniu: 18 grudnia 2020

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja programu szczepień przeciw COVID-19. Z badań sondażowych wynika, że od wiosny br. sukcesywnie maleje odsetek osób, które deklarują wolę poddania się szczepieniom przeciw COVID-19. Stąd też konieczna jest ciągła kampania edukacyjna oparta na faktach z czytelnym bilansem korzyści i ryzyka (konsekwencje rezygnacji ze szczepienia vs. ryzyko odczynów poszczepiennych, w tym potencjalnych rzadkich zdarzeń, które mogą się ujawnić po rozpoczęciu masowych szczepień). Heidi Larson badająca na co dzień zjawisko „wątpliwości dotyczących szczepień” podkreśla, że bardzo ważne jest zrozumienie obaw społeczeństwa. Podaje pięć etapów budowania zaufania do szczepień i szczepionek.

COVID-19 dotknął każdej dziedziny życia, powodując diametralne zmiany i ograniczenia w naszym życiu. Musieliśmy zmienić nawyki, styl życia, system nauczania w szkołach, sposób pracy. Wiele rządów, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się i socjalizacji.

Wielu z nas czeka z utęsknieniem na powrót do „normalności”, gdy znowu będziemy mogli uczestniczyć w masowych imprezach, podróżować, spotykać się z przyjaciółmi. Powrót ten jest możliwy dzięki opracowaniu i wprowadzeniu szczepionek przeciw COVID-19.

Niestety, nie brakuje oponentów szczepień. Szczepień w pojęciu ogólnym i szczepień w odniesieniu do szczepionki przeciw COVID-19. Szybkie opracowanie i wprowadzenie do obrotu szczepionki z jednej strony budzi nadzieję na zaniechanie ograniczeń, ale z drugiej strony – rodzi w ludziach obawy i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, a nawet jest argumentem w teoriach spiskowych.

Heidi Larson z London School of Hygiene and Tropical Medicine, kierująca zespołem, który prowadzi największe badania ankietowe dotyczące akceptacji szczepień na świecie, podaje pięć etapów budowania zaufania do szczepień i szczepionek:

Po pierwsze: Otwartość

Ludzie mają wiele doświadczeń związanych ze szczepieniami. Na ich podstawie wyrobili sobie własne poglądy, niejednokrotnie tworząc różne opinie dotyczące szczepień. Mają wiele pytań i wątpliwości. Posłuchaj ich, ponieważ mogą okazać się pomocne w zrozumieniu przekonań dotyczących szczepień.

 

Po drugie: Zaangażowanie

Komunikację oprzyj na dialogu, przy czym w dialog ten zaangażuj osoby z własnego otoczenia, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w procesie przybliżania tematu szczepień i wspólnego wyjaśniania złożonych zagadnień.

 

Po trzecie: Inwencja

Bądź kreatywny. Spróbuj niekonwencjonalnie mówić o szczepieniach i szczepionkach. Dla zobrazowania i przybliżenia tematu używaj porównań i metafor.

 

Po czwarte: Współpraca

Przekonaj osoby, które mają zostać zaszczepienie/zostały zaszczepione, aby otwarcie rozmawiać na ten temat ze swoimi bliskimi i rówieśnikami.

 

Po piąte: Pomoc w zrozumieniu korzyści ze szczepień

Pomyśl o tym jak wiele możliwości otwierają przed ludźmi szczepienia.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading