Szczepionka przeciw tężcowi

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
U

Układ odpornościowy

(układ immunologiczny) to układ narządów i mechanizmów organizmu działający w celu ochrony przed zakażeniami oraz eliminacji komórek nowotworowych. Jego działanie dotyczy rozpoznania obcego antygenu i uruchomienie odpowiednich reakcji, współdziałania komórek zaangażowanych w mechanizmy obronne oraz wytworzenie pamięci immunologicznej po przebytym kontakcie.

Unia Europejska

(UE) to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych krajów europejskich (od 1.01.07 r.), który powstał 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht. Polska należy do UE od 1 maja 2004 r.

Uodpornienie

to proces, w którym organizm wytwarza swoistą odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw określonemu antygenowi.

Uodpornienie czynne

to procesy immunologiczne prowadzące do powstania odporności nabytej po podaniu do organizmu antygenu w postaci szczepionki.

Uodpornienie naturalne

to nabycie odporności przez organizm w wyniku procesów fizjologicznych przebiegających bez udziału czynników zewnętrznych, tj. interwencja medyczna.

Uodpornienie sztuczne

to wytworzenie odporności nabytej przez organizm w wyniku procesów wynikających z interwencji medycznej o charakterze profilaktycznym lub medycznym.