Szczepionka przeciw poliomyelitis

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
W

Wada wrodzona

to uszkodzenie organizmu wynikające z nieprawidłowego rozwoju płodu.

Wakcynologia

to dziedzina medycyny zajmująca się szczepieniami ochronnymi. Obejmuje tematykę badań opracowywania szczepionek (badania laboratoryjne, badania na zwierzętach), badań klinicznych oraz zagadnienia związane ze stosowaniem szczepionek. Wakcynologia jest stosunkowo nową gałęzią medycyny. Polskie Towarzystwo Wakcynologii powstało w 2001 r.

Wcześniak

to dziecko urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 2500 g.

Wektorowa szczepionka

to nowoczesna szczepionka, którą tworzy wektor adenowirusa (ludzkiego lub zwierzęcego) z wbudowanym genem kodującym białko S koronawirusa SARS-CoV-2. Wektor pełni funkcję nośnika, dzięki któremu fragment materiału genetycznego koronawirusa dostaje się do komórek naszego organizmu, gdzie syntetyzowane jest białko S pełniące funkcję antygenu, który pobudza układ immunologiczny do produkcji swoistych przeciwciał i komórek odpornościowych.

Wertykalne  zakażenie

przeniesienie zakażenia z matki na dziecko w czasie trwania ciąży lub w czasie porodu.

Wgłobienie

 (ang. intussusception) to patologiczny stan, w którym część jelita cienkiego (najczęściej w okolicy kątnicy) wsuwa się w inną część jelita powodując niedrożność mechaniczną przewodu pokarmowego niemowlęcia.

WHO

(ang. World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) to organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz m.in. poprawy współpracy międzypaństwowej w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych.

Wirion

to pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do zakażenia komórki.

Wirulencja

(zjadliwość) to zdolność drobnoustroju chorobotwórczego do wnikania, rozmnażania się i wywoływania objawów choroby.

Wirus

(łac. virus – trucizna) to cząsteczka organiczna zbudowana z białek i kwasów nukleinowych nieposiadająca struktury komórkowej, zdolna do namnażania się w żywych komórkach.

Wirus atenuowany

to sztucznie otrzymany szczep (odmiana) wirusa o obniżonej zdolności wywoływania objawów chorobowych przy zachowaniu immunogenności, czyli zdolności do wywołania swoistej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciw danemu wirusowi.

Wirus dzikiego typu

to szczep wirusa, naturalnie zdolny do wywołania choroby zakaźnej, krążący w populacji i/lub w środowisku.

Wirus inaktywowany

to wirus poddany działaniom, które całkowicie lub częściowo eliminują jego zdolności do wywoływania objawów choroby.

Wrota zakażenia

(ang. porta of infection) to miejsce wniknięcia biologicznego czynnika chorobotwórczego do organizmu człowieka lub zwierzęcia, np. usta, nos, miejsce z naruszoną ciągłością tkanek.

Wskaźnik płodności

(ang. fertility rate) to liczba urodzeń noworodków w danym czasie (roku) podzielona przez liczebność populacji kobiet w wieku 15-49 lat i pomnożona przez 1000.

Wskaźnik śmiertelności

(ang. mortality rate, case fatality) to liczba zgonów na daną chorobę podzielona przez ogólna liczbę chorych na te chorobę i pomnożona przez 100.

Wstrząs anafilaktyczny

(anafilaksja) – to cięższa postać choroby posurowiczej. Może wystąpić po kontakcie z antygenem, np. jadem pszczoły, lekami, obcogatunkową surowicą, niektórymi pokarmami (orzechami) lub w wyniku nagłego bodźca termicznego czy silnego bólu. Objawy pojawiąją się nagle i równie szybko mijają. Są to pokrzywka całego ciała, obrzęk twarzy i błon śluzowych, duszności, możliwe napady astmy oskrzelowej, obniżone ciśnienie tętnicze. Zespół pełnoobjawowy występuje rzadko i może prowadzić do śmierci.

Wyszczepialność

to popularne określenie stanu zaszczepienia.

WZW

(wirusowe zapalenie wątroby) to choroba wątroby wywołana infekcją np. HBV, HCV, HDV.

wzw A

wzw B

to wirusowe zapalenie wątroby typu B lub inaktywowana (zabita) szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Wścieklizna