Jak się bada skuteczność szczepionek?

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
T

T

to monowalentna szczepionka przeciw tężcowi.

Td

to absorbowana szczepionka dwuwalentna przeciwko tężcowi i błonicy przeznaczona dla młodzieży i dorosłych.

Tiomersal

to etylowa postać rtęci, która ze względu na swoje właściwości  antyseptyczne i przeciwgrzybicze jest środkiem konserwującym dodawanym do niektórych szczepionek aby je chronić przed zanieczyszczeniami. Jest środkiem konserwującym w szczepionce DTP przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z pełno-komórkowym składnikiem krztuśca oraz jej mniej skojarzonych pochodnych.

Toksemia

to krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (np. w przypadku błonicy, tężca, botulizmu), zwierzęcych (np. w przypadku ukąszenia żmii) lub roślinnych.

Toksoid

Toksoid inaczej anatoksyna to inaktywowana toksyna bakteryjna stanowiąca składnik szczepionki. Toksoid posiada silne właściwości antygenowe i wywołuje odpowiedź ze strony układu immunologicznego. Przykładem jest toksoid błoniczy i toksoid tężcowy.

Toksoid błoniczy

Toksoid błoniczy to inaczej anatoksyna błonicza będąca składnikiem szczepionki przeciw błonicy. Anatoksyna błonicza jest otrzymywana z toksyny błoniczej izolowanej z hodowli Corynebacterium diphtheriae, następnie pozbawiana jest ona zjadliwości (inaktywowana) działaniem formaldehydu.

Toksoid tężcowy

Toksoid tężcowy to inaczej anatoksyna tężcowa będąca składnikiem szczepionki przeciw tężcowi. Anatoksyna tężcowa jest otrzymywana z toksyny tężcowej izolowanej z hodowli Clostridium tetani , następnie pozbawiana jest ona zjadliwości (inaktywowana) działaniem formaldehydu oraz wysokiej temperatury.

Toksyna błonicza

to jedna z najsilniejszych egzotoksyn bakteryjnych, jest polipeptydem wytwarzanym przez szczepy maczugowców Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i  Corynebacterium pseudotuberculosis. Odgrywa główną rolę w patogenezie błonicy, poważnej chorobie zakaźnej. Toksyna dostaje się do krwiobiegu i rozprzestrzenia się w organizmie, może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów, tj. zapalenia mięśnia sercowego, martwicy cewek nerkowych. Mogą również wystąpić powikłania neurologiczne, takie jak porażenie podniebienia i tylnej ściany gardła, porażenie mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych, porażenia kończyn i mięśni twarzy.

Toksyna krztuścowa

(PT – Pertussis Toxin) to adhezyna,uważana jest za główny czynnik zjadliwości bakterii Bordetella pertussis, odpowiedzialna za powstawanie objawów klinicznych krztuśca przez udział w adhezji do komórek nabłonka, jego destrukcji oraz przez obniżanie mechanizmów odporności komórkowej.

Trend

to zmiana częstości zdarzeń w czasie. Trend może być rosnący lub malejący.

Trymestr ciąży

to umowny okres, na który dzieli się ciążę. Pierwszy trymestr trwa do 14 tygodnia, drugi do 28 tygodnia, a trzeci kończy się w momencie porodu.

Trąd

Trąd – jest chorobą zakaźną spowodowaną przez bakterie, prątki trądu (Mycobacterium leprae). Objawy choroby dotyczą głównie skóry, nerwów i błon śluzowych i mogą pojawić się nawet po 2-10 latach od zakażenia, ponieważ bakterie powodujące trąd namnażają się niezwykle wolno.

TT

to absorbowana szczepionka przeciwko tężcowi.

TyT

to szczepionka skojarzona przeciwko tężcowi i durowi brzusznemu.

Tężec

Tężec jest chorobą zakaźną układu nerwowego, spowodowaną działaniem toksyny tężcowej (neurotoksyny) wytwarzanej przez laseczki tężca (z łac. Clostridium tetani). Po przedostaniu się do rany bakterie produkują neurotoksynę, która blokuje zakończenia nerwowe. W konsekwencji może dojść do nadwrażliwości na bodźce, porażenia mięśni oraz zgonu.