Szczepionka przeciw tężcowi

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
C

Całokomórkowa szczepionka przeciw krztuścowi

to inaczej pełnokomórkowa szczepionka przeciw krztuścowi. Zawiera całe bakterie krztuśca, które w czasie jej wytwarzania poddano inaktywacji czyli zabiciu przy użyciu formaldehydu.

CDC

CDC – ang.  Centres  for  Disease  Control  and Prevention) to skrót od Centre for Disease Control and Prevention tj. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób – utworzona 1 lipca 1946 roku  w Atlancie. Obecnie CDC jest jednym z głównych elementów operacyjnych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Stanach Zjednoczonych (Department of Health and Human Services). Do zadań CDC należy: nadzór, epidemiologia i statystyka chorób, monitorowanie zwalczania i zapobiegania chorobom, łączność i wymiana doświadczeń na temat dobrych praktyk, szkolenie i tworzenie możliwości działania, reagowanie i koordynacja działań przy wybuchach epidemii.

Charakteropatia

to zaburzenia osobowości, które powstają w wyniku uszkodzeń mózgu przez różne czynniki. Objawia się drażliwością, wybuchowością, okrucieństwem w stosunku do zwierząt i innymi zachowaniami antyspołecznymi. Może być następstwem m.in. epilepsji (padaczki), zapalenia opon mózgowych czy chorób psychicznych.

Chemioterapia

to metoda leczenia nowotworów złośliwych, która opiera się na podawaniu leków niszczących komórki nowotworowe.

Choroba infekcyjna

(inaczej choroba zakażna) to choroba ludzi, zwierząt, bądź roślin, powstająca w wyniku zakażenia organizmu patogenem, a także spadku sił odpornościowych.

Choroba pasożytnicza

to choroba ludzi i zwierząt wywoływana przez pasożyty, tj.: rzęsistek pochwowy, tasiemiec, wesz ludzka.

Choroba posurowicza

to ogólnoustrojowy odczyn alergiczny, występujący po kontakcie z antygenem, np.: surowicą przeciw tężcowi, penicyliną. Objawia się pokrzywką na skórze, rzadziej na błonach śluzowych nosa, krtani, oskrzeli, a także jej pieczeniem i świądem. Pokrzywce mogą towarzyszyć bóle stawowe, podwyższona temperatura, czasem również duszności, bóle brzucha, nudności, wymioty, przejściowy białkomocz.

Choroba przewlekła

to wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo lub wymagają specjalnej rehabilitacji, nadzoru czy opieki, np.: astma, epilepsja, cukrzyca, choroby serca.

Choroba zakaźna

(inaczej choroba infekcyjna) to choroba ludzi, zwierząt, bądź roślin, powstająca w wyniku zakażenia organizmu patogenem, a także spadku sił odpornościowych.

Choroba zaraźliwa

to choroba zakaźna, która łatwo przenosi się między organizmami.

ChPL

(Charakterystyka Produktu Leczniczego) to dokument przypisany do danego produktu leczniczego, w którym można odnaleźć aktualne informacje o jego jakości, bezpieczeństwie  i skuteczności.

CIN

(ang. cervical intraepithelial neoplasia) – śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy to stan przednowotworowy dla raka szyjki macicy
CIN 1-  śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy niskiego stopnia
CIN 2-  śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy średniego stopnia
CIN 3-  śródbłonkowa neoplazja szyjki macicy wysokiego stopnia

Cochrane Collaboration

to niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest ułatwianie świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego poprzez opracowywanie dowodów opartych na faktach, zgodnych z regułami Evidence Base Mediciene (EBM), które są następnie publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library).

Cukrzyca

to przewlekła choroba metaboliczna, charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru (glukozy) we krwi, który jest spowodowany zaburzeniami w produkcji lub działaniu insuliny, czyli hormonu biorącego udział w regulowaniu procesów przemiany materii w organizmie.

Cykl szczepień

(inaczej schemat szczepienia) to podawanie określonej liczby dawek szczepionki, w odpowiednim czasie i wieku, niezbędnych do uzyskania optymalnej odporności.

Cytostatyk

to lek, który hamuje podziały komórek, stosowany głównie w chorobach nowotworowych.