Rekomendacje Zespołu Ekspertów pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii dotyczące szczepień przeciw COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty)

Opublikowano w dniu: 30 grudnia 2020

Zespół Ekspertów pod kierunkiem prof. dr hab. Kariny Jahnz-Różyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii przygotował rekomendacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty). Rekomendacje przeznaczone są dla lekarzy kwalifikujących osoby dorosłe do szczepień przeciw COVID-19 oraz dla konsultantów Alergologii.

Autorzy rekomendacji odnoszą się do „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” oraz sytuacji postępowania w czasie kwalifikacji do szczepienia z pacjentami u których w przeszłości wystąpiła ciężka uogólniona reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny inaczej reakcja anafilaktyczna) po podaniu szczepionki, jakiegokolwiek leku, ekspozycji na lateks, składniki szczepionki (np. polietyleno glikol, PEG) pokarm lub po ukąszeniu owada. Alergolodzy wskazują aby w takiej sytuacji w uzasadnionych przypadkach, przed szczepieniem odbyła się konsultacja alergologiczna, gdzie lekarz po weryfikacji danych (wywiadzie, diagnostyce i ocenie ryzyka wystąpienia anafilaksji) zakwalifikuje pacjenta do szczepienia lub utrzyma przeciwwskazanie do szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty).

Zespół Ekspertów Alergologów rekomenduje odstąpienie od szczepień osób z wywiadem uogólnionej reakcji alergicznej po pierwszej dawce szczepionki lub na którykolwiek składnik szczepionki oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu pacjentów z wywiadem anafilaksji na takie czynniki jak leki, inne szczepionki, lateks, pokarmy, jady owadów, czynniki fizykalne i inne.

Lekarze alergolodzy zalecają szczegółowe omówienie z pacjentem, u którego wcześniej wystąpiła anafilaksja kwestii dotyczących korzyści ze szczepienia vs potencjalnego ryzyka związanego z niezaszczepieniem przeciw COVID-19.

Zespół Ekspertów Alergologów zaleca nieodstępowanie od szczepienia osób z innymi niż opisane w rekomendacji stanami alergii oraz u osób z kontrolowaną astmą oskrzelową.

Eksperci podkreślili również znaczenie prowadzenia szczepień w warunkach umożliwiających natychmiastową pomoc specjalistyczną w sytuacji wystąpienia anafilaksji i jej leczenie zgodnie z algorytmem postępowania.

Zespół Ekspertów wskazał, że dostęp do szczepionki przeciw COVID-19 jest znaczącym osiągnięciem współczesnej medycyny, a szczepienie jak największego odsetka polskiej populacji jest postępowaniem ratującym życie wielu osobom i należy je traktować priorytetowo.

Pacjenci chorujący na alergie nie powinni być wykluczani ze szczepień.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading