Program Szczepień Ochronnych na 2021

Opublikowano w dniu: 31 grudnia 2020

Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok został ogłoszony w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 roku. Opublikowany dokument stanowi uaktualnienie PSO na 2021 rok opublikowanego 26 października br. Teraz już wiemy, że od przyszłego roku szczepienia przeciw rotawirusom będą na liście szczepień obowiązkowych, a więc bezpłatnych. Wprowadzono również kilka zmian w szczepieniach zalecanych oraz zasady realizacji szczepień w czasie pandemii COVID-19.

Aktualny Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok został ogłoszony w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok. Dokument stanowi uaktualnienie PSO na 2021 rok opublikowanego 26 października br. W tym pierwszym PSO na 2021 rok nie uwzględniono jeszcze obowiązkowych szczepień przeciw rotawirusom. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1964), w którym zapisano szczepienie przeciwko rotawirusom, ukazało się dopiero 6 listopada br.

 

Najważniejszą zmianą PSO na 2021 rok jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.

 

Szczepieniami tymi objęte są dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 roku. Szczepienie będzie przeprowadzane w schemacie dwu lub trzydawkowym, w zależności od rodzaju zakupionej przez Ministerstwo Zdrowia szczepionki przeciw rotawirusom do realizacji programu szczepień. Szczepienia przeciw rotawirusom muszą być realizowane w określonym reżimie czasowym. Zaleca się aby pierwszą dawkę szczepionki podać między 6 a 8 tygodniem życia dziecka, ale nie później niż przed ukończeniem 12 tygodnia życia. Schemat szczepienia, 2 lub 3 dawki należy zakończyć najlepiej przed ukończeniem 24 tygodnia życia dziecka. Wiek ten można przekroczyć w wyjątkowych sytuacjach do 32 tygodnia życia (w przypadku szczepionki 3 dawkowej) lub do 24 tygodnia (w przypadku szczepionki 2 dawkowej). Odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Szczepionki przeciw rotawirusom można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami. U dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2021 roku szczepienie przeciw rotawirusom jest szczepieniem zalecanym (odpłatnym).

Wśród pozostałych zmian w Programie Szczepień Ochronnych na 2021 rok należy wymienić:

W części PSO „Szczepienia obowiązkowe”: 

  • Wprowadzono zapis dotyczący czasu szczepienia po przebyciu odry, świnki lub różyczki. Szczepienie można przeprowadzić po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta.
  • Dodano wariant szczepień z zastosowaniem szczepionek wysoko-skojarzonych DTPa-IPV-Hib-HBV (typu 6 w 1).
  • Doprecyzowano wiek podania trzeciej dawki szczepionki przeciw wzw B oraz błonicy, tężcowi i krztuścowi na 6-7 miesiąc życia.

W części PSO „Szczepienia zalecane”: 

  • Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest zalecane dodatkowo uczniom i studentom szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracownikom ochrony zdrowia.
  • Uaktualniono zapis dotyczący szczepień przeciw pneumokokom u dorosłych powyżej 50 lat.
  • Wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmują aktywność fizyczną na zewnątrz (np. biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi, ) i inne osoby podejmujące aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza turyści.
  • Szczepienie przeciw wzw A zalecono dodatkowo osobom z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań, czyli pracownikom medycznym, w szczególności pracownikom oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych.
  • Wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce wymieniono dodatkowo uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

W części PSO „Informacje uzupełniające”: 

Zmieniono zasadę realizacji szczepienia uzupełniającego, zgodnie z którą drugą dawką szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać:

  • w 6 roku życia, dzieciom urodzonym w 2016 roku (rocznik 2016),
  • w 10 roku życia, dzieciom urodzonym w 2012 (rocznik 2012) i 2013 (rocznik 2013).

 W części PSO „Szczepienia zalecane”:

Dodano rozdział dotyczący zasad przeprowadzenia i organizacji szczepień w czasie epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

 

Pełna treść Programu Szczepień Ochronnych na 2021 rok.

Infografika kalendarz Szczepień Ochronnych na 2021. 

MATERIAŁY DO POBRANIA
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading