Media społecznościowe mogą pozytywnie wpływać na decyzje rodziców dotyczące szczepień ich dzieci

Opublikowano w dniu: 13 listopada 2017

W jednym z ostatnich numerów czasopisma Pediatrics opublikowano wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania, z którego wynika, że kobiety w ciąży, które otrzymały informacje na temat szczepień za pośrednictwem mediów społecznościowych monitorowanych przez eksperta zajmującego się tematyką szczepień były bardziej skłonne do szczepienia swoich dzieci niż te, które nie korzystały z takich informacji.

Punktem wyjścia prezentowanych badań były wcześniejsze wyniki opublikowane w tym samym czasopiśmie w 2011 r., gdzie wskazano, że 10-15%  rodziców przesuwa w czasie lub w ogóle nie zgadza się na szczepienie jedną lub większą liczbą szczepionek oraz badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA w 2013 r. , w których stwierdzono, że ten odsetek rodziców wciąż rośnie.

W najnowszym badaniu badano wpływ przekazu internetowego wśród przyszłych rodziców na liczbę wykonanych szczepień w grupie 888 niemowląt urodzonych w Kolorado. Wyniki tego badania sugerują, że media społecznościowe mogą uzupełniać bezpośredni przekaz lekarzy w czasie wizyt szczepiennych. Powszechnie wiadomo, że pacjenci korzystają z Internetu szukając tam informacji na tematy dotyczące zdrowia. Lekarze mogą walczyć z dezinformacją, wskazując swoim pacjentom strony internetowe, gdzie można znaleźć wiarygodne i oparte na faktach informacje oraz wyjaśnić w bezpośrednim przekazanie z ekspertem wszystkie obawy i wątpliwości.

W  latach 2013- 2016 autorzy badali 888 kobiet w ciąży. Badacze stworzyli stronę internetową zawierającą łatwe do zrozumienia informacje na temat ryzyka i korzyści związanych ze szczepieniami, zalecanych schematów szczepień, składników szczepionek i zasad związanych z ich stosowaniem. Oprócz informacji o szczepionkach, strona obejmowała moderowany przez eksperta blog, forum dyskusyjne, czat i stronę „Zadaj pytanie”, za pośrednictwem których to kanałów rodzice mogli zadawać ekspertom pytania dotyczące szczepionek. Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do trzech grup: korzystających ze strony internetowej z informacjami o szczepionkach oraz ww interaktywnymi elementami mediów społecznościowych, jedynie strony internetowej lub klasycznego przekazu informacji o szczepieniach w gabinecie. Dzieci mam biorących udział w badania obserwowano następnie przez kolejne 200 dni ich życia. Oceniano liczbę wykonanych szczepień. Niemowlęta rodziców, którzy korzystali z porad poprzez media społecznościowe dwukrotnie częściej miały wykonane wszystkie rekomendowane szczepienia w porównaniu z rodzicami, którzy z takich kanałów przekazu nie korzystali.

Wyniki badania podkreślają również znaczenie czasu kiedy przekazywane są rodzicom informacje na temat szczepień. Takie informacje najczęściej przekazywane są po urodzeniu dziecka, w czasie kolejnych wizyt kontrolnych u lekarza. Badanie wskazuje, że interaktywny przekaz informacji na temat szczepień dla rodziców jeszcze przed narodzinami dziecka może pozytywnie wpływać na ich postawy dotyczące szczepień dziecka w przyszłości.

Źródło:

Glanz J.M. i wsp. Web-based Social Media Intervention to Increase Vaccine Acceptance: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2017; 140(6):e20171117

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading