WHO rekomenduje nową szczepionkę przeciw durowi brzusznemu

Opublikowano w dniu: 31 października 2017

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) rekomenduje nową skoniugowaną szczepionkę przeciw durowi brzusznemu. Eksperci podkreślają, że jej wprowadzenie może znacząco wpłynąć na zredukowanie liczby zachorowań na dur brzuszny na świecie, zwłaszcza w grupie dzieci poniżej 2 roku życia. Według szacunków WHO każdego roku na świecie rejestruje się 22 miliony zachorowań na dur brzuszny oraz 220 tys. zgonów będących bezpośrednim następstwem choroby.

Dur brzuszny, zwany dawniej tyfusem, jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – pałeczki duru brzusznego (Salmonella typhi). Określany jest również chorobą „brudnych rąk”. Źródłem zakażenia jest przede wszystkim woda i żywność, zanieczyszczone wydalinami zakażonych ludzi, w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny. Do typowych objawów choroby zalicza się utrzymującą się gorączkę, której towarzyszy ogólne osłabienie, ból głowy, nudności, utrata apetytu, zaparcia, bezsenność, czasami biegunka. W jednym przypadku na 100 może dojść do poważnych powikłań, często kończących się śmiercią. Najwięcej zachorowań na dur brzuszny występuje w krajach o niskim standardzie sanitarnym oraz ograniczonym dostępie do czystej wody, głównie w rejonach Azji Południowej i Wschodniej, Afryki oraz w Ameryce Środkowej i Południowej.

N a rynku dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw durowi brzusznemu: inaktywowana, zawierająca całe komórki pałeczek duru brzusznego oraz polisacharydowa, zawierająca w swoim składzie oczyszczony polisacharyd otoczkowy pałeczek duru brzusznego. Oba rodzaje szczepionek są dopuszczone do stosowania dla osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. Z kolei nowo rekomendowana szczepionka skoniugowana przeciw durowi brzusznemu zawiera antygen polisacharydowy skoniugowany z toksoidem tężcowym.

Decyzję o rekomendowaniu nowej skoniugowanej szczepionki przeciw durowi brzusznemu podjęła Strategiczna Grupa Doradcza ds. Szczepień (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE) działająca pod patronatem WHO. Przewodniczący komitetu prof. Cravioto podkreślił, że nowa szczepionka przeciw durowi brzusznemu ma ogromne znaczenie w kontekście narastającego problemu antybiotykooporności wśród bakterii, która coraz bardziej ogranicza możliwości skutecznego leczenia tej choroby. Eksperci komitetu SAGE zalecają szczepienia dzieci w wieku 6 miesięcy, jak również objęcie szczepieniami dzieci do 15 roku życia w rejonach endemicznego występowania tej choroby.

Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowej skoniugowanej szczepionki zostały opublikowane ostatnio w czasopiśmie naukowym The Lancet . Badacze pod kierownictwem Profesora Andrew Pollarda przeprowadzili badania w ramach fazy IIb badań klinicznych w grupie 112 ochotników, w wieku od 18 do 60 lat. Wyniki badań potwierdziły wysoką, sięgającą 86% skuteczność szczepionki.

Prof. Andrew Pollard w wywiadzie dla BBC podkreślił, że stosowanie nowej skoniugowanej szczepionki przeciw durowi brzusznemu może zapobiec wystąpieniu większości zachorowań na tą chorobę na świecie oraz zablokować drogi ich szerzenia, dzięki czemu możemy liczyć na eliminację duru brzusznego w regionach o największej zachorowalności. Eksperci podkreślają również, że szczepionka ta może być skuteczną „bronią” w walce z opornością bakterii pałeczek duru brzusznego na wiele antybiotyków.

Źródło:

Jin C. i wsp. Efficacy and immunogenicity of a Vi-tetanus toxoid conjugate vaccine in the prevention of typhoid fever using a controlled human infection model of Salmonella Typhi: a randomised controlled, phase 2b trial. Lancet. 2017 Sep 28.

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading