Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok

Opublikowano w dniu: 2 stycznia 2020

Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok został ogłoszony jak co roku, jako komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2020 rok, w drugiej połowie października 2019 roku. PSO w 2020 roku nie wprowadza dużych zmian, jedynie uszczegóławia wybrane dotychczasowe zapisy.

Wśród zmian w Programie Szczepień Ochronnych na 2020 rok należy wymienić:

W części PSO „Szczepienia zalecane” przy szczepieniu przeciwko grypie dodano, że szczepienie to można realizować także donosową atenuowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej.

W części PSO „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym” doprecyzowano zasady realizowania szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce:

  • dawkę szczepienia podstawowego należy podać w 13.–15. miesiącu życia zamiast dotychczasowego zapisu w 13. miesiącu życia.
  • dawkę szczepienia uzupełniającego należy podać:

– w 6. roku życia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2014 roku

– w 10. roku życia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2010 roku

U dzieci urodzonych między 1 stycznia 2011 r. a 1 stycznia 2015 r., tj. będących w 7., 8. i 9. roku życia szczepienie uzupełniające przeciwko odrze, śwince i różyczce przeprowadza się w 10. roku życia.

W części PSO „Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień” doprecyzowano zapis jak rozumieć wiek dziecka, np. dziecko, które ukończyło 5 lat jest w 6. roku życia.

Pełna treść Programu Szczepień Ochronnych na 2020 rok.